Skip to main content

CYFROL V, RHIF I i MEDI 1935 SEPTEMBER Yn y Rhifyn Hwn: EISTEDDFODWYR, BETH AM YFORY? (Syr William Jenkins, A.S.) GYMRU, NA'M GOLLYNGI FYTH (Caradog Prichard) LLYTHYRAU GAN TWM O'R NANT (Ben Davies) CYMRU UNIAITH?—DADL (D. R. Evans a W. A. Bebb) ARGLWYDD ASHBOURNE A'R CYMRY (Sydney Griffith) STORI: A GOLLODD Y FFORDD BLODAU FW CASGLU A'U GADAEL (Dr. J. Lloyd Williams) I FACHYNLLETH YN 1937 (R. Oswald Rowlands) HUW PUW A'I FFLAT (Daoid Thomas) NEGESEUAU HEDDWCH YN YR EISTEDDFOD (Sara Puw Jones) LLYS BEIRDD YN WESTY CERDD- ETWYR (John H. Lloyd) I OLEUO LLWYFAN (Thomas Taig) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd P RIS 6D Dyfyniad 0 'FY NYDDLYFR' gan Ann Somers yn y 'Sunday Sun' UN tro ar ein gwyliau mi gefais fod fv 2 mam yn ymneilltuo i'w 7 gwely yn gynnar iawn, naw o'r gloch, awr an- t arferol iddi hi. Ni allai un c ohonom gael y rheswm, ac ni roddodd hi eglurhad. Felly, un noson, a min- nau braidd yn chwilfrydig, 2 mi elwais yn ei hvstafell i f weld drosof fy hunan, ac fe'i cefais hi'n eistedd mewn cadair, yn yfed cwpanaid o Ovaltine.' Edrychai dipyn yn gym- ysglyd pan welodd fi, a c dechrau egluro, dan wrido. Chwi wyddoch, yr wv' i 'n cysgu gymaint gwell 9 os cymera i 'r llymaid hwn cyn mynd i'm gwely, a A chan fod y morynion i gyd yn gadael eu gwaith am naw, ni alla i mo'i gael yn ddiweddarach.' Yr oeddwn i 'n gwybod yn dda am ei riniau Y darlun gan Basit Shacleleton.a "Cyflwyna'r darlun hwn ffwyslon, ac felly 0 hynny i chwi-fy Mam" anaid yn arbennig iddi Y MAE'R disgrifiad hwn o ddigwyddiad teimladol iawn, I a godwyd o Ddyddlyfr Ann Somers yn y Sunday Sun, yn tystiolaethu am brofiad miloedd di-rif o bobl, mai Ovaltine hyfryd, yn ddiau, yw cap-nos gorau'r byd. Nid yn unig fe sicrha Ovaltine gwsg trwm, naturiol, 2 ond fe ddyry hefyd y maeth sy'n eisiau i greu egni a bywiogrwydd newydd 2 Dengys ansawdd bob amser — mynnwch 'Ovaltine' 2 P143A