Skip to main content

CYFROL V, RHIF I0 AWST 1935 AUGUST Yn y Rhifyn Hwn: RHAID CYMREIGIO ADDYSG (W. A. Bebb) YR EISTEDDFOD YN DENU (M. ap Tomas) NOD Y GYNGRES GELTAIDD (Dr. G. Hartwell Jones) IDDEWON AC ELLMYN (Timothy Lewis) GLOWYR DONIOL A WELAIS (H. T. Jacob) AMDDIFFYN EIN HARDDWCH (T. E. Morris) STORI Y BOTWM FFIDLAN YN FFISIG (W. D. Davies) TRE FERTHYR (Sarnicol) I ENNILL AR ADRODD (A. O. Williams) AR Y LLWYFAN (Meriel Williams) TUDALEN 0 FARDDONIAETH Ymysg Pobl Llythyrau Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D gyda hwynt. wyau, y mae Ovaltine yn fwyd atgyf- Arlwyir nerthol perffaith. Dyry'r holl elfennau maeth sy eisiau i greu egni ac i OVALTINE sicrhau addaster perffaith mewn corff, ymennydd a gïau. Poeth neu Ond, byddwch yn siwr mai Ovaltine Oer ydyw ac nid dynwarediad a wnaed i edrych yn debyg iddo. Y mae yn awr ymhob gwahaniaethau tra phwysig rhyngddynt. Caffe a Bwyty I o bwys. YN OER P955