Skip to main content

CYFROL V, RHIF 9 GORFFENNAF 1935 JULY Yn y Rhifyn Hwn: DRWY GYNLLUN Y MEITHRINIR TLYSNI (T. Alwyn Lloyd) CAER OROR SY'N GARTREF I'N LLEN (J. T. Jones) AIL-DDARGANFOD CYMERIADAU'R BEIBL (Stafford Thomas) A GYNHORWN I ACTOR YN DECHRAU (Evelyn Bowen) Y BEIRNIAD DU (Phyllis M. Davies) I GAERCYSTENNIN (Mair Harvey) STORI Y PEIRIANT BYCHAN COFIO ABERDARON (G. M. Ll. Davies) YM MRO'R LLYNNOEDD (Ifonwy H. Thomas) YMARFER CORFF I BAWB (Alwyn Thomas) LLE'R CREFFTAU HEDDIW (M. Eirwen Jones) CYMRU EISIAU PROFFWYD (J. O. Jones) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D ynni a bywiogrwydd. A dyma hollol yr hyn y mae arnoch ei angen ar adeg pan fo'ch dewis-fwydydd ysgafn haf yn brin o'r holl faeth sy'n rhaid wrtho at gyflenwi'r holl ofynion ar eich nerth a'ch egni. Ond byddwch sicr mai 'Ovaltine ydyw. 'Does dim sy'n hollol cystal. a Gogledd Iwerddon, Y N O E R 11, 1/10 a 3/3. P. 138a.