Skip to main content

CYFROL V, RHIF 6 Yn y Rhifyn Hwn: COFIWCH ABERGWAUN SIARAD AR GOEDD (Caerwyn) BWYD O'R MOR (T. H. Evans) HENDAID CROMWELL, CYMRO (Syr T. Artemus Jones) SAESON A HOFFODD GYMRU (Meirion Lloyd Jones) CYMRAEG Y LLWYFAN Stori 0 FEDDWL AM A FU YSWEINIAID YN ERBYN PREGETHWYR (J. Melville Jones) DENMARC YSGAFALA TAD ESPERANTO YN CYNAD- LEDDA (Jach Edwards) LLANDDEWI (Dorian Herbert) TREF WEDI YMDDISWYDDO (Leslie Evans) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Ðyd i Gyd EBRILL 1935 APRIL (John T. Job) (Dr. Ifor Williams) (Ewan W-Jones) NERFAU wedi eu dirdynnu, nerfau newynnog ydynt. I Gwyliwch gyfannu'r gwisgo a'r treulio dydd- iol ar eich trefn nerfol y mae'n rhaid wrth faeth arbennig, maeth 1 nas ceir yn ei gyflawnder mewn bwydydd cyffredin. Ovaltine yw'r hyn sydd arnoch ei eisiau. Wedi'i baratoi â llaeth, wyau a brag haidd. Y mae Ovaltine' yn arbennig gyflawn o faeth at gynnal y giau. Y mae Nerf au wyau yn bwysig dros ben oher- wydd y cynhwysant lecithin- elfen anhepgor at adeilio'r nerfau. Ond rhaid iddo fod yn Ovaltine — nid oes yr unpeth yn hollol cystal." Adeilia Ymennydd. Nerfau a Chnawd p. noa. PRIS 6D Gogledd Iwerddon,