Skip to main content

CYFROL V, RHIF 5 MAWRTH 1935 MARCH Yn y Rhifyn Hwn: GWYL DDEWI—A BWYD (Margaret Ellis) CYFEILLION AR Y SILFF (W. D. Davies) CAETHWASIAETH YR 20fed GANRIF (D. T. Jones) OCHR DDIGRIF TEITHIO (Cyril P. Cule) PORTHMYN YN CODI BANCIAU (Richard Davies) FY SIANI (J. E. Williams) Stori: YR HEN ORUCHWYLIAETH YM MRO DEWI SANT (Aubrey H. Jenkins) YR EISTEDDFOD A'R ORSEDD (Dr. Maurice Jones) 0 BEN CARN FADRYN (Morgan Humphreys) WILLIAM OWEN PUGH (D. G. Griffiths) MENYWOD GWLATGAR ABERGWAUN (D. J. Williams) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Hunwch YFFORDD orau i sicrhau cwsg trwm, gorffwyslon bob nos ydyw yfed llond cwpan o Ovaltine blasus yn union cyn mynd i'r gwely. D wm Cydnabyddir mai Ovaltine yw cap-nos gorau'r byd. Nid yn unig sicrha hun ddofn, fe ddarpara hefyd yr holl faeth sy'n eisiau at bob adeilio nerth newydd a hoen bywyd tra foch chwi'n huno. Ond-rhaid mai 'Ovaltine ydyw nid efelychiad i edrych yn debyg iddo. Y mae gwahaniaethau pwysig iawn. Cofiwch fod Ovaltine yn bendifaddau mewn dosbarth ar ei ben ei hun am ansawdd a gwerth. Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3. P. 104a. Cap-Nos Gorau'r Byd.