GWEITHIAU'R ATHRO CYMRU'R OESAU CANOL T. GWYNN JONES, M.A. Gan Yr Athro ROBERT RICHARDS, M.A. Mewn Chwe Llyfr Hardd. 450 tt., gyda llu o Ddarluniau. Lliain Hardd, 15s. Net. Cloriau Lliain graen lledr a llythyren aur, Papur gwych, 5s. y gyfrol. Gwneir Nid cyfnod moel, di-liw a di-weledigaeth oedd y cyfnod canol. Gwelir wrth cant o gopiau o bob cyfrol ar Felwm Japan, gyda chloriau Lledr brych, wedi eu ddarllen llyfr Mr. Richards, nad yw r llrwiau mor danbaid ag ydynt yn ein dyddiau ni, harwyddo gan yr awdur, 21s у gyfrol. cartrefol, cynnes, ynddynt, tebyg i liwrau gwledig dam o frethyn cartref. Uiw a rhamant i gyd yw bywyd y marchog, ac y mae athrylith y cyfnod i'w weled MANION yn anad dim yn ei gestyll a'i eglwysi. Wrth gwrs, yr oedd ochr arw dywyll i'r bywyd hwn, a cheir cipdrem ar yr ochr honno yn y bennod ar iechyd (xcii). Ar y llaw arall, Manion yw teitl y gyfrol gyntaf o'r gyfres. Nid gormodiaeth a fyddai dywedyd yr oedd llawer o hoen ac o fywyd ynddo, fel y dengys y bennod ar y fforddolion y ceir yn y gyfrol rai o weithiau gorau un o'r beirdd gorau a welodd ein cenedl. Mae (xvi). Y mae tyhant masnach a diwydiant a datblygiad bywyd tref yn rhan hanfodol yma glasuron na flinir arnynt." — Y Brython. o fywyd yr oesau canol, ac y mae iddo le arbenmg yn natblygiad cymdeithas ac yn nhyhant ei rhyddid. CYMERIADAU Ysgrifau ar wŷr amlwg Cymru-Syr J. Morris-Jones, Yr Athro David Williams, LLYWODRAETH Y CESTYLL Syr Henry Jones, Mr. Richard Hughes Williams, Syr Edward Anwyl, Y Prifathro Gan m AMBROSE BEBB M. A. T. Francis Roberts, Y Prifathro J. H. Davies, ac Alafon. Gyda darlun 0 bob un. Gan W. AMBROSE BEBB. M.A. "Cyfrol nodedig ydyw hon-portreadu mewn geiriau, dehongliad meddylegol o Llyfr hudol-ddiddorol ar Hanes Cymru, 1282-1485, gyda llu o ddarluniau. gymeriadau, a rhyw edmygedd graenus iach yn ysbrydiaeth y cwbl. Ni allwn 240 tt. Lliain, 2s. 9c. chwaith lai na chyfeirio at y darluniau campus o bob un o'r cymeriadau." — News Chronicle. LLYFR MAWR Y PLANT CANIADAU Gan JENNIE THOMAS a J. O. WILLIAMS. Prif ddamau barddoniaeth yr Athro, ac yn eu plith awdlau Ymadawiad Arthur," Darluniau Lliw a Du a gwyn gan Peter Fraser. Ail Argraffiad. Pris 3s. 6d. Gwlad y Brymau, a Madog. Cynnwys yr un cerddi ag a gyhoeddwyd yng nghyfrol Gwasg Gregynog, gyda dwy gerdd ychwanegol—" Argoed" a Llyfr llawn hwyl, fu erioed y fath Iuniau, na'r fath hanesion. Dirgelwch." A real bumper book for Welsh children. It is great value for the money. The "Cyfrol odidog ydyw hon. Y mae paradwys ym mhob tudalen y troir iddi. Ni stories and verses are amusing, the print is just the right size for children, and the flinir ac m ddiflesir ar y cynnwys Cymwynas anfesur- pictures are delightful. There is a happy family of foxes, little adwy â llên Cymru, ac â gwenn gwlad ydyw cyhoeddi gyfrol pigs with curly tails, wise ducks, and all the other things that am bns mor afresymol o isel. -Y Genedl Cymreig. "Lleufer Dyn sensible children take delight in." -Liverpool Post. yw BARDDONIAETH Llyfyr Da" STORIAU A NOFELAU CANIADAU GWILI. Yn cynnwys Trystan ac Esyllt—a gyhoeddir am y waith gyntaf—Mair Ei MADAM WEN. Fam Ef, a deugain o gerddi eraill. 144 tt. Lliain Hardd, 3s. 6d. Rhamant dlos a chynhyrfus, gan W. D. Owen. Lliain, 3s. 6d. Y mae cerddi Gwili yn gerddi byw. Nid rhaid ond darllen trwy'r cyn- Y mae stori yn llawn o ddigwyddiadau cyffrous, allan o rigolau cyffredin hwysiad i weled mai mewn crefydd y mae diddordeb cryfaf y bardd hwn, megis straeon Cymraeg." — Yr Efrydydd. rhai o feirdd mwyaf y byd. Testunau crefyddol yw ei hoff destunau, ond y AR LWYBRAU ANTUR. peth mawr ydyw mai canu ar y testunau a wna Gwili, ac nid cynnig i ni bregethau mydryddol ar lun cerddi." — Cynan. Cadwyn o storiau antur cynhyrfus ar dir a mor. Gan Meuryn. Gyda Darluniau. Lliain, 2s. 6d. CERDDI OFFEIRIAD. "Full of adventure stories that fascinate boys."— Daily Chronicle. Gan W. ROGER HUGHES. Pris 1s. STORIAU RICHARD HUGHES eu gyda Gyda rhagymadrodd gwerthfawr am fywyd yr awdur a'i waith, gan E. Morgan ENGLYNION. Gall pawb fwynhau'r storiau hyn, ac y mae'r llyfr yn werth dwbl ei bris." Englynion dawnus, doniol, pert, yw'r rhan fwyaf o'r rhain. Byddаnt O GORS Y BRYNIAU — Baner ac Amserau Cymru. gysur mawr a gâr gynghanedd, cân ac englyn." T mae'r storiau'n llawn o natunoldeb daw i'r golwg o hyd mewn cym- Clawr Papur Cryt. Pris 2s. hariaeth darawiadol neu ymddiddan byw. Y mae yma ryw newydd-deb swynol CANIADAU SYR JOHN MORRIS-JONES. ar bopeth."— Baner ac Amserau Cymru. Yn cynnwys Salm i Famon Awdl Cymru Fu Cymru Fydd Cywydd- GWR PEN Y BRYN. au Dyriau Telynegion Englynion Penillion Omar Khayyam a chyf- Gan E. Tegla Davies. Gyda deg o ddarluniau gan Illingworth. ieithiadau o rai o delynegion pereiddiaf yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Iwerddon Lliain, 3s. 6d. a Uoegr. Lliain, llythyren aur, papur gwych, ymyl ucha aur. Crown 8vo. "Stori ardderchog—fyw, wreiddiol, gyffrous a hollol ar ei phen ei hun." Pris 5s. Mae nofel a gafael llond trwchus —Y Tyst. YNYS YR HUD,-n Chaneuon ErailL nofel a Gan yr Athro W. J. GRUFFYDD, M.A. Byrddau, 3s. 9d. This is a novel to read and to keep."— South Wales News. Y peth amlycaf yn y Uyfr hwn yw addfedrwydd y gwaith. Fe orch- LONA. fygodd Mr. Gruffydd yr anawsterau a rwystrai iddo greu mewn iaith a mydr Nofel yn delio â'r newid crefyddol Cymru. n Athro T. bortread cyflawn o gyflwr ei feddwl. Nid oes dim rhamantus na dim Gwynn I M.A. Lliain, 2s. 6d. crefyddol Cymru. Gan yr Athro T. ef, ond barddoniaeth yn tyfu allan o fywyd ac yn datguddio'r pethau tragwyddol "Am lona byddwch wedi eich swyno wrth ddarllen y llyfr. Cymeriad a hanfodol sy'n gorwedd oddi tanodd."—Saunders Lewis. pethau tragwyddol annwyl a phrydferth dros ben yw Lona. ac y mae hi yn sicr o ch dotio — Y Winllan. AR WERTH GAN LYFRWERTHWYR YMHOBMAN HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR, WRECSAM