Skip to main content

CYFROL V, RHIF 4 CHWEFROR 1935 FEBRUARY Yn y Rhifyn Hwn: WELE NOD I'R BRIFYSGOL (Arglwydd Sanhey) STRYDOEDD SY'N 700 OED (Owen Parry) GWEITHWYR DA YW ASGWRN CEFN Y WLAD (H. Haydn Jones) ANRHYDEDDUS DEULU BECA (M. E. Jones) YN EISIAU, CYFEILLION (Syr Percy Wathins) Y BARDD HWSN STORI: BRAW HANES COLEG ABERYSTWYTH 800-MLWYDDIANT CYMRO MAWR (Dr. Mary Wüliams) SAINT A ADNABUM (J. J. Williams) HEIBIO I GWR PEDAIR SIR (William Davies) BYD Y CANU (Ioan Morgan) TRO I SANT MALO (Ifan Bowen) A'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd P RIS 6D Yfwch 'Ovaltine' a chwarddwch ar y Tywydd FE ellwch wynebu'r ddrycin aeaf dostaf pan wyddoch eich bod yn meddu ar yr iechyd cadarn a egni byw sydd eisiau i wrthsefyll anhwylderau gaeaf. At gadw eich galluoedd cyn gryfed ag y bo modd 'does dim yn gyfartal ag Ovaltine blasus. Wedi'i baratoi yn wyddonol o riniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau, y mae Ovaltine yn arbennig gyflawn o'r maeth sy'n creu bywyd ac yn adeilio corff, ymennydd a giau. Eithr rhaid mai 'Ovaltine' ydyw. Dyry'r eithafswm o faeth iechydol am y lleiafswm o gost a saif yn bendifaddau mewn dosbarth ar ei ben ei hun o ran ansawdd a gwerth. 'OVALTI NE' Y Diodfwyd Goruchaf am lechyd Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P. 97a.