Skip to main content

CYFROL V, RHIF 3 IONAWR 1935 JANUARY Yn y Rhifyn Hwn: AUR YNG NGHREIGIAU MEIRION (0. P. Hughes) CYFOETH NATUR (Frank Brangwyn) ALMANACIAU A WELAIS (0. E. Roberts) DRAMA BWLCH-Y-GROES (Gwilym Peris) STORI'R CWN HELA (Cerddwyson) SONEDWR AM FYWYD A BYW (J. M. Edwards) DEHONGLI BYWYD YW PWRPAS DRAMA (Pat McMon) TAITH SAITH MERCH (Hefina Jones) PORTH PARADWYS POWYS (Edwin Arthur Williams) BALED ADRODD (Alfred Noyes a J. T. Jones, Bangor) TUDALEN 0 FARDDONIAETH Ein Barn Ni, "Ymysg Pobl," Llythyrau Syth o'r Swyddfa, I Adolygiadau Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru o'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Plant Hapus, Iach BYDD y Plant bob amser yn iach ac yn hapus pan rodder iddynt 'Ovaltine yn gyson, oherwydd fe ddyry'r diodfwyd hyfryd hwn yr elfennau maethlon gwerthfawr sy'n rhaid wrthynt i adeilio cyrff cryf a thalgryf, gïau cadarn a meddyliau effro. Wedi'i baratoi yn wyddonol o riniau puraf naws brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd ddodwy, fe saif 'Ovaltine' mewn dosbarth ar ei ben ei hun am ansawdd a gwerth iechydol. Yn wahanol i efelychiadau, 'dyw Ovaltine yn cynnwys dim Siwgr Teulu i chwyddo'i faint ac i leihau ei gost. Ymhellach, ni cheir ynddo ddim Syth. Nac ychwaith ddim Sioclad na chyfartaledd uchel y cant o Gocoa. Bydd ansatcdd yn dweud bob amser — mynnwch 'Ovaltine.' OVALTINE Rhydd Egni a lechyd Cadarn. Prisiau ym Mhrydain a Gogledd lwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P. 47a.