Skip to main content

CYFROL V, RHIF 2 RHAGFYR 1934 DECEMBER Yn y Rhifyn Hwn: HARDDWCH CYMRU (W. Eames) CEISIO'R WYDD NADOLIG (Ambrose Evans) BRANGWYN A'I LIWIAU TANBAID (Edmund D. Jones) BEIC I BAWB 0 BOBL Y BYD (Loti Rhys) COLEG Y BRIFYSGOL, BANGOR Y TAN MAWN (J. E. Meredith) STORI NADOLIG STORI FER "O.J."—BARDD Y MOR (J. T. Jones, Rhos) CYWYDD PYSGOTA (J. G. Thomas) JAC GLAN-Y-GORS A'R RHUGL- GROEN (Glyn Myfyr) CAROL (tr. W. S. Gwynn Williams) CORWEN, LLE CLADDWYD GLYN DWR? TUDALEN 0 FARDDONIAETH a'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Mynnwch Iechyd Llachar drwy gydol y gaeaf Y FFORDD ddiogelaf i gynnal iechyd cadarn drwy gaeaf ydyw gwneuthur Ovaltine blasus yn ddiodfwyd dyddiol ichwi. Gwna Ovaltine eich rhestr fwyd yn gyflawn o'r maeth sy'n angenrheidiol at adeilio cnawd, ymennydd a giau ac at gynnal safon uchel o'r gallu i wrthsefyll anwydau, peswch ac anhwylderau'r gaeaf. Wedi'i baratoi'n wyddonol o naws brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd ddodwy, fe saif Ovaltine mewn dosbarth ar ei ben ei hun am ansawdd a gwerth. Er y gwneir dynwarediadau i edrych fel Ovaltine,' y mae gwahaniaethau pwysig iawn. Yn wahanol i efelychiadau, nid yw Ovaltine yn cynnwys dim Siwgr Teulu i leihau'r gost. Nac ychwaith ddim Sioclad, na chyfartaledd uchel y cant o Gocoa. Ansawdd a ddywaid bob amser-mynnwch gael Ovaltine.' ÖVALTINE 1 Diodfwyd Iechyd Goruchaf Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 P. 77a