Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 12 HYDREF 1934 OCTOBER Yn y Rhifyn Hwn: HAWLIWN EIN HETIFEDDIAETH (Wil Ifan o Fon) YR IDDEWON A'R RHONDDA (Tawelfab) BETH YW DIWYLLIANT? (D. Miall Edwards) IDWAL JONES A'I DDAWN (Selwyn Jones) GWLAD A'R HEN WRTH OCHR Y NEWYDD (Jack Jones) STORI: DELW'R LLONG YSTYRIWCH YR EMYN (Huw Llew Williams) DARLUNIAU: YR URDD YN LLYDAW HANES LLYDAW, CHWAER CYMRU (P. Mocaer) COFIO MYNYDDOG HWYLIOG (Dan Jenkins) ARDAL Y BEIRDD (William Hughes) BERIAH GWYNFE EVANS (D. R. Davies) Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i PRIS 6D cymeraf 'Ovaltine'" N ID oes dim tebyg i noswaith o gwsg trwm, naturiol, i roi i ddyn nerth newydd, egni newydd ac awch am ddiwrnod o waith. A'r ffordd sicr o fwyn- hau'r cwsg trwm adnewyddol hwn bob nos ydyw yfed cwpanaid o 'Ovaltine pan eloch ì'r gwely. Nid oes hafal i Ovaltine am esmwytho'r giau a chymell yr hun heddychlon y deffrowch ohono yn y bore a'ch meddwl a'ch corff wedi eu hadnewyddu'n llwyr. Er y gwneir dynwarediadau i edrych fel Ovaltine, y mae gwahaniaethau tra phwysig rhyngddynt. Yn wahanol i efelychiadau, nid yw Ovaltine yn cynnwys dim Siwgr Teulu i chwyddo'i faint ac i leihau'i gost. Ymhellach, ni chynnwys Ovaltine ddim Syth. Nac ychwaith ddim Sioclad na chyfartaledd uchel y cant o Gocoa. Wedi'i baratoi'n wyddonol o rinoedd uchaf brag haidd, llaeth ac wyau, saif Ovaltine mewn dosbarth ar ei ben ei hun. Bydd ansawdd yn dweud— mynntcch gael 'Ocaltine.' Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1 1/10 a 3/3. P. 31A