Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 1 1 MEDI 1934 SEPTEMBER Yn y Rhifyn Hwn: PASIANT GWYL Y CYMRY (Esgob Llan-daf) AWDL DDYCHAN: OGOF ARTHUR (Tua'r Wawr) COFIO CASTELL NEDD (Bardd y Goron) 46 BLYNEDD CAPTEN AR Y MOR (Meredydd J. Roberts) FY MARN AM WAITH FY ATHRO (D. Gwenallt Jones) 0 BLAID Y GWYLANOD (Lewis Jones) STORIAU: D. Myrddin Lloyd a Glyn Griffith CHWILIO AM FEDD HEDD WYN (Timothy Lewis) YNG NGWLAD YR HAF (George M. Ll. Davies) YDFAES DAN LEUAD MEDI (J. Seymour Rees) ACHUB NERTH DWR (D. Curig Davies) CAERNARFON YN TREFNU EI CHERDD (Selwyn Jones) Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. I/I I/I0 a 3/3. P. 29A Y MAE doethineb mam yn adlewychu yn iechyd ei phlant. Drwy wneuthur Ovaltine blasus yn ddiodfwyd dyddiol iddynt, bydd y fam ddoeth yn sicr bod lluniaeth ei phlant yn cynhyrchu holl faeth fo'n eisiau at ynni corff, digonedd o egni a thwf cryf. Y mae profiad hir yn profi mai 'Ovaltine' yw'r diodfwyd goruchaf i blant ar eu twf. Wedi'i baratoi'n wyddonol o rinoedd uchaf brag haidd. liaeth ac wyau, y mae 'Ovaltine' yn faeth iachusol 100 y cant. Rhowch i'ch plant 'Ovaltine' yn gyson adeg prydau bwyd, a hefyd ar amser gwely. Sylwch ar eu cynnydd cyflym mewn iechyd, mewn egni a chytbwysedd nerfol. Ond byddwch yn siwr mai 'Ovaltine' ydytc. Yn wahanol i efelychiadau, 'dyw 'Ovaltine' ddim yn cynnwys dim Siwgr Teulu. Nac ychwaith ddim Sioclad, na Chyfartaledd uchel y cant o Cocoa.