Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 8 MEHEFIN 1934 JUNE Yn y Rhifyn Hwn: UN 0 DELYNEGION EIFION WYN (R. Williams Parry) PWY OEDD Y CELT? (Timothy Lewis) DYDDIADUR DAFYDD HUWS HEN FECHGYN A'U LLYFRAU (Bob Owen, Croesor) STORIAU "TYWYSOG" a TRYCHINEB RHAID DIWYGIO'R EISTEDDFOD (T. O. Phillips) DAMEG MYNACHTY YNYS PYR (Ian S. Shene) DRAMA FAWR GYMRAEG (Kitchener Davies) CYMRY DU WEDI TORRI EU CALON (Gwent ap Glasnant) DI-ANGO FRO CWM PENNANT (W. Griffith) GYDA CHWRWGLWYR CENNANT AR DEIFI (D. Llewelyn Walters) Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D ..Cymeraf 'Ovaltine'" PAN fo Ovaltine yn ddiodfwyd nos-da gennych, gellwch fod yn sicr y cewch gwsg trwm, naturiol, adfywiol, ar hyd y nos. Y mae rhinwedd goruchaf a sicrwydd Ovaltine wedi eu profi yn hanes miloedd di-nf o bobl ac wedi'i gadarnhau gan lu anferth o dystiolaethau na ofynnwyd amdanynt. Y mae mor hawdd treulio Ovaltine nes bod ei faeth toreithiog yn llifo'n gyflym drwy'r corff, gan leddfu'r nerfau a denu yn gyflym y cwsg trwm, esmwyth hwnnw y deffrowch ohono yn llawn egni newydd at ddiwrnod newydd. Wedi ei baratoi'n wyddonol o riniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau, y mae Ovaltine yn sicr yn ddigymar at adeilio nerfau, ymennydd a chorff. Yn wahanol i efelychiadau, ni cheir mewn Ovaltine Prisiau ym ddim Siwgr Tŷ ni cheir ynddo ddim Mhrydain a ddim Siwgr Ty. Ymhellach, ni cheir ynddo ddim Gogledd Iwerddon, Starts. Na chwaith ddim Sioclad na chyfartaledd I/I, I/I0 a 3/3. uchel y cant o Gocoa. Ansawdd a ddenyys bob antser—Mynnwch gael 'Ovaltine' P23A