Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 6 EBRILL 1934 APRIL Yn y Rhifyn Hwn: ACTAU'R MOR-LADRON 0 GYMRU (Tom Davies) MAWL I WALLT MERCH (J. Lloyd Jones) CAM YN OL YW "Y CRIST" FFASIWN NEWYDD (W. D. Davies) DARLUNIAU SYR EDWARD BURNE- JONES (Edmund D. Jones) EISTEDDFOD YNYS JERSEY (Cyril P. Cule) STORI YR HOELEN. Y WENYNEN GYNTAF (Mona Hughes) HENFFYCH I BLWY LLANGOWER (Prys Darbyshire-Robert) EMYN CANT OED (G. E. Breeze) YN Y WLAD (Percy Ogwen Jones) TUDALEN O FARDDONIAETH YMYSG POBL a'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Does dim yr un fath agO\ALTINE am Gwsg Trwm, Naturiol AT gael cwsg trwm, naturiol, i greu egni, yn ddiau 'does dim cystal ag Ovaltine." Profir y ffaith hon gan brofiad miloedd di-rif o bobl, ac fe'i cadarnheir gan dystiolaeth fyd-eang. Er y gwneir efelychiadau i edrych fel Ovaltine," y mae gwahaniaethau pwysig iawn. 'Chynnwys "Ovaltine" ddim Siwgr Teulu. Ymhellach. nid oes ynddo Syth (starch). Ni cheir ynddo chwaith ddim Sioclad na chyfartaledd uchel y cant o Goco. Dyry Ovaltine," mewn ffurf gytbwys-gywir a hawdd ei dreulio, y maeth cyforiog a geir o rinoedd puraf brag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd ddodwy. Y mae'r brag haidd wedi ei baratoi'n arbennig o haidd a dyfwyd gartref-nid oes ei well. Sefydlwyd Ffermydd Wyau a Llaeth Ovaltine er mwyn sicrhau ansawdd anarferol uchel eu llaeth a'u hwyau. Oherwydd yr holl resymau hyn, saif Ovaltine mewn dosbarth ar ei ben ei hun-y diodfwyd gorau oll at iechyd. Gwrthodwch bethau yn ei le. Prisiau ym Mhrydain Fawr a G. Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3. P991