Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 5 MAWRTH 1934 MARCH Yn y Rhifyn Hwn: DEWI YN BRIF SANT BYWYD GWLEDIG CYMRU (Dr. R. Alun Roberts) RHAMANT YR HEN DAFARNAU (Bob Owen, Croesor) SUL ORDINHAD YNG NGHYMRU GYNT (John Hopwood) DYMA FY NGWLAD (Frederico Duarte) STORI: CWRCYN MARI DAFIS ANTERLIWDIWR A'I HELYNT WRTH FYW (J. T. Jones, Bangor) PORTHAETHWY A'I GOLYGFA DDÎ-AIL (J. Hwfa Thomas) CAEL GWELL DRAMAU (Rhys Puw) BARDDONIAETH a'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i PRIS 6D ''Ddim i'w Gymharu' Fe brawf ef elychiadau mai OVALTINE yw'r Gorau oll at Iechyd. YN eu hymgais i gopïo Ovaltine fe ddyry efelychwyr brawf diwrthdro o ragoriaeth 'Ovaltine.' Er gwneud i efelych- iadau edrych fel Ovaltine y mae gwahaniaethau amlwg a thra phwysig. Mewn 'Oraltine ni cheir Siwgr Teulu. Ymhell- ach, ni cheir ynddo ddim Syth (Starch). Ni cheir ynddo ychwaith ddim Sioclad na chyfar- taledd uchel y cant o Goco. Dyry 'Ovaltine,' mewn ffurf gytbwys-gywir a hawdd ei threulio, y naws maethlon sydd i'w gael yn rhinoedd puraf brag haidd, llaeth ac wyau. Ag ystyriaid ei ansawdd dihafal, Ovaltine yw'r diodfwyd mwyaf darbodus y gellwch ei brynu. Gwrthodwch bethau yn ei Ie. Prisiau ym Mhrydain a G. Iwerddon 1/1, 1/10 a 3/3. P 989