Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 4 CHWEFROR 1934 FEBRUARY Yn y Rhifyn Hwn: POPETH O'R NEWYDD (T. Gwynn Jones) TOM ELLIS YN TORRFR TAP COCH (Dr. J. Lloyd Williams) GOLEUNI NEWYDD AR WAITH A MASNACH (Percy Ogwen Jones) RHODIO AR FFIN CANTRE'R GWAELOD (Seisyllt ap Huw) PARATOI AT YR OES NEWYDD (S. J. Evans) DAFYDD HUWS YN GWELD Y < MONSTER STORI OFN EIDION DUON CYMRU (D. J. Morgan) JOHN 'STUMLLYN (Elizabeth Owens) DIGRIFAWDL UN 0 FEIRDD Y NIWL DARLUNIAU 0 FEIRION BARDDONIAETH a'r holl atyniadau arferol Mis-olyn Mwvaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6 OVALTINE ac Anghofiwch eich Nerfau NERFAU newynllyd yw'r nerfau drylliedig yna sy'n eich digalonni yn y dydd ac yn eich amddifadu o gwsg yn y nos. Mae arnynt angen digonedd o faeth i adnewyddu'r nerfau, nad yw i'w gael yn eich bwyd arferol. Yr hyn sy arnoch ei angen yw Ovaltine.' Y diodfwyd blasus hwn sy wedi ei baratoi'n wyddonol o'r ansoddau gorau o frag haidd, llaeth ac wyau newydd eu dodwy, ac y mae'n oludog neilltuol o'r elfennau bwyd naturiol angenrheidiol i adeiladu a chynnal iechyd y gyfundrefn nerfol. Ond-y mae'n rhaid iddo fod yn Ovaltine '-ac nid efelychiad wedi ei wneud i edrych yn debyg iddo. Yn wahanol i efelych- iadau ni chynnwys 'Ovaltine' unrhyw Siwgr Teulu i roddi iddo faint ac i leihau'r gost. Ymhellach, ni chynnwys Starts ac ni chynnwys ychwaith gyfartaledd mawr o Cocoa neu Siocled. Gwrthodwch efelychiadau. Prisiau ym Mhrydain Fawr a G. Iwerddon 1/1, 1/10 a 3/3. P 995