Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 3 IONAWR 1934 JANUARY Yn y Rhifyn Hwn: CYRDDAU NAD ANGHOFIAF BYTH (Dr. H. Cernyw Williams) BYTHEIAID (Capt. F. V. Hughes-HallettJ RHAMANT A RHYFEDDOD CYMRU GYNT (Timothy LewisJ DYFYNIADAU DIDDAN 0 HEN LYFR CYFRIFON (F. Wynn Jones) HEN EGLWYS CYMRU (R. Wynn OwenJ STORFR ALLWEDD Y BRIFYSGOL YNTEU'R EISTEDD- FOD ? (J. Owen Jones) RHOS LLANERCH RUGOG (W. Phillips) GWLANEN CYMRU (LeslieW.Evans) LLIWIAU 0 DAR (H. Elwyn LloydJ GWLAD Y RYBAR (J. R. Owenj LLUNIAU'R WISG GYMREIG a'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D Prydferthwr Natur —hun ddwfn, orffwyslon. FE bair cwpanaid o "Ovaltine." wedi ei hyfed amser gwely, esmwytho'r gïau yn gyflym iawn, a sicrhau'r cwsg trwm, naturiol, iachusol hwnnw, y byddwch yn deffro ohono gan edrych a theimlo ar eich gorau. Ond-rhaid iddo fod yn "Ovaltine." 'Does dim i'w gym- haru â'r crynhoad gwyddonol hwn o naws brag haidd, llaeth ac wyau newydd ddodwy. Yn wahanol i efelychiadau, ni chynnwys "Ovaltine" dditn Siwgr Ty i chwyddo'i faint a lleihau'r gost. Ymhellach. ni cheir ynddo na Syth na chyfartaledd uchel y cant. o Goco neu Sioclad. Ag ystyried ei gynheddfau iachusol goruchaf, "Ovaltine" yw'r diodfwyd isaf ei bris y medrwch brynu. Gwrthodwch bethau yn ei le. 'OVALTINE' Cap-nos Gorau'r Byd. Prisiau ym Mhrydain Fawr a G. Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3. P985