Skip to main content

CYFROL IV, RHIF 2 RHAGFYR 1933 DECEMBER Yn y Rhifyn Hwn: Y BEIRDD YN MYND ROWND YR HORN (Neifion Fardd) TRWY YSTAFELL LUTHER (Dr. J. Emlyn Williams) Y FARI LWYD (Solfen) BARDDONIAETH TALDIR (T. Gwynn Jones) AMAETHWYR, TYFWCH GOEDl (E. D. Rowlands) STORI NADOLIG: STORI'R GOF DYDDIADUR DAFYDD HUWS LLUNIAU GLANNAU MOR CYMRU DELFRYD ARGLWYDD HOWARD DE WALDEN (Rhys Puw) Y BREUDDWYD (I. D. HoosonJ PAN YMUNODD DWY EGLWYS BRON (J. Allen Jones) a'r holl atyniadau arferol Misolyn Mwyaf Poblogaidd Cymru a'r Cymry drwy'r Byd i Gyd PRIS 6D. Er Mwyn eich Iechyd NID oes dim cystal ag Ovaltine blasus i adeiladu iechyd da a digon o fywyd. Fe ellir gwneud efelych- iadau i edrych fel Ovaltine." ond yn bendant nid ydynt yn debyg. Fe bwysleisia'r gwahaniaeth ragoriaeth Ovaltine." Yn wahanol i efelychiadau nid yw Ovaltine yn cynnwys unrhyw Siwgr Teulu i roddi maint iddo ac i ostwng y gost. Ymhellach, ni chynnwys Syth nac ychwaith ran helaeth y cant o Goco neu Sioclad. Cofiwch bob amser fod Ovaltine wedi ei baratoi'n wyddonol, mewn dull arbennig, o frag haidd a'r ansoddau gorau, llaeth ffres, hufennaidd, ac wyau newydd eu dodwy o fferm Ovaltine." Gwrthodwch bethau tebyg. Yfwch y Blasus 'OVALTINE' Prisiau ym Mhrydain bawr a G. Iwerddon, I/I, I/I0 a 3/3. P974