Skip to main content

CYFROL III, RHIF I I MEDI 1933 SEPTEMBER Yn y Rhifyn Hwn: DRAMA AC ACTORION CYMRU (Dr. Stefan Hock) MERCHED LLYDAW (Mair I. Rees) SANTIAGO, DINAS Y SAINT (Dr. Mary Williams ac E. Ebrard Rees) Y MERLYN CYMREIG (Capten Hughes-Hallett) HALELIWIA I HEDDWCH, AMEN I RYFEL (E. Cynolwyn Pugh) STORI: Y LLYSFAM MYNYDDOG, TAD EIN HARWEIN- YDDION (D. Llewelyn Jones) PENTREF LLE GANED Y BEIBL (William Davies) DAWNSWYR YR ALBAN (Miss W. E. Forgan) CERDD LAFINIA YR EFEILLIAID (Gwyn Edwards) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. "'Rwyf i'n hoffi 'Ovaltine'" MOR ffodus ydyw fod Ovaltine yn gymaint ffefryn gyda'r plant. Oherwydd dyry Ovaltine," yn dra helaeth, y maeth ychwanegol hwnnw sy'n eisiau ar blant nwyfus i gynnal eu iechyd ac i ail greu'r egni a dreulir ganddynt mor afradlon beunydd. Y mae'r naws hyfryd hwn 0 frag haidd, llaeth hufennog ac wyau newydd, yn fwyd cyflawn I0000 sy'n creu iechyd ac egni, wedi ei baratoi mewn ffurf gywir, gytbwys a hawdd ei threulio. Cynnwys bob elfen fwyd sy'n rhaid wrthi i adeilio cyrff cryf, iach, a nerfau cadarn a meddyliau byw. Yn wahanol i efelychiadau, ni chynnwys Ovaltine ddim siwgr teulu i chwyddo'r maint a lleihau'r gost. Xid oes ynddo chwaith gyfartaledd mawr o goco. Gwrthodwch efelychiadau. Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, 1/1, 110 a 3,3 y fun. P918