Skip to main content

CYFROL III, RHIF IO AWST 1933 AUGUST Yn y Rhifyn Hwn: CRIPIAN AR OL LILI ERYRI (J. Lloyd Williams) YR ARCHDDERWYDD GWILI (Peredur J. Davies) GOGONIANT LLYDAW (W. Ambrose Bebb) RHAMANT MASNACH CYMRU (W. Eames) DRAMA YR HOGYN DRWG (T. Rowland Hughes) STORI: Y FEDDYGINIAETH MERTHYRON CATHOLIG CYMRU (Y Tad Cunningham) NEWIDIODD CYMRU, OND NID ER GWAETH (J. Williams Hughes) SGLERIO AR DDOLYDD YR ANDES (R. J. Evans) NID YW'R WLADFA I FARW (Ithel J. Berwyn) ar holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the lVorld PRIS 6D. At Brydau Haf Ysgafn I fydd prydau ysgafn yr haf yn rhoi digon o faeth creu egni. Bydd Ovaltine blasus yn gwneud hyd yn oed y pryd ysgafnaf yn gyflawn o rin maethlon. Y mae Ovaltine yn gyfoethog ym mhob cynneddf fwyd anhepgor, ac y mae llawn mor flasus fel llymaid poeth neu lymaid oer. Yn wahanol i efelychiadau, nid oes mewn "Ovaltine ddim siwgr teulu i chwyddo'i faint a lleihau ei gost. Ni cheir ynddo chwaith gyfartaledd mawr o goco. Gwrthodwch ddynwarediadau. Yfwch y blasus 'OVALTINE' Prisiau ym Mhrydain a Goglcdd Iwerddon, 1/1 1/10 a 3/3. p953