Skip to main content

CYFROL III, RHIF 9 GORFFENNAF 1933 JULY Yn y Rhifyn Hwn: YM MHARADWYS Y MYNYDDOEDD (J. R. Ewns) GERDDORION CYMRU, GWYLIWCH EICH IAITH (Henry Lewis) DADLENNU CYFRINACH DAFYDD HUWS AR ARFERION CYMRU NEWID DDAETH (T. P. Ellis) FY NGWYLIAU YN LLYDAW (A. Vaughan Evans) STORI: JIM Y BLESERDAITH GYMREIG GYNTAF GLESNI MWYN MALDWYN (Eluned Bebb) YN UN 0 HEN YSGOLION CYMRU (Sarnicol) CYMERIADAU MR. T. GWYNN JONES (Edward Francis) Y DDIGYMAR ORINDA (Anellydd) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Nid oes dim hafal i 'Ovaltine' YN wahanol i efelychiadau, nid oes mewn Ovaltine ddim defnyddiau rhad, fel siwgr teulu, i chwyddo'r maint ac i leihau'r gost. Nid oes ynddo chwaith gyfartaledd uchel o goco. Cofiwch bob amser fod Ovaltine yn faeth cyflawn. iach- usol, sy'n creu egni. Gan ei fod wedi ei baratoi o riniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau, fe ddyry Ovaltine bob elfen faeth sy'n rhaid wrthi i adeiladu'r corff yr ymennydd a'r nerfau i radd uchaf perffeithrwydd. A chofio'i ansawdd goruchel, Ovaltine yw'r diodfwyd rhataf y gellwch ei brynu. Gwrthodwch efelychiadau. 'OVALTINE Hyfryd—yn Boeth neun Oer. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon 1/1, 1/10, a 3/3. P898