Skip to main content

CYFROL III, RHIF 8 MEHEFIN 1933 JUNE Yn y Rhifyn Hwn: SYR ROGER CASEMENT (Percy Ogwen Jones) YN YR YNYSOEDD DEDWYDD (W. H. Harris) DADL MR. T. P. ELLIS A MR. IFAN AB OWEN EDWARDS SBIO TRWY DY SIAN D'ARC (Edwin A. Williams) AREITHWYR MAWR A GLYWAIS (E. Morgan Humphreys) STORI: ACHUB DAU ENAID LOCARNO A LLANBERIS (Mary Alma Ffoulkes) SYR OWEN EDWARDS (Edward Francis) DARGANFOD CYMRU AR SOMME (Timothy Lewis) GUTO'R FELIN (Ifonwy Hughes Thomas) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Yn Iach Lachar N ID OES DIM "yr un fath ag 'Ovaltine' fel diodfwyd dyddiol i gadw'ch plant yn iach lachar, ac yn gryf. Y mae'r bwvd cryfhau perffaith hwn yn llawn o'r elfennau bwyd sy'n adeiladu iechyd, cryfder a bywiogrwydd Y mac ar blant angen mwy o faeth nag a geir mewn bwydydd cyffredin i ail ennyn y grym a'r egni a wenr ganddynt mor afradlon. Arlwyir y maeth ychwanegol hwn yn Ovaltine mewn ffurf dra chryno, gytbwys a hawdd i'w dreulio. Fe baratoir Ovaltine o riniau coethaf bwydydd gorau Natur— brag haidd, llaeth ac wyau. Yn wahanol i efelychiadau, nid oes ynddo siwgr teulu i leihau'r gost, ac nid oes ynddo gyfartaledd uchel o goco. Gwrthodwch ddynwarediadau. 'OVALTINE' DIODFWYD CRYFHAU Prisiau ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, I/I, I/IO a 3/3. P899