Skip to main content

CYFROL III, RHIF 7 Yn y Rhifyn Hwn: CHWI DDRAMAWYR CYMRU (T. Rowland Hughes) Y GWR A WNAETH CYMRU'N FRENIN (J. Allen Jones) PWY SY'N FARDD (R. T. Jenkins) JAC LLAN (Glyn Myfyr) STORI: DISGWYL SYR O. M. A GLYN DWR POBL Y WLADFA YN HERIO (Peredur J. Davies) EIN GWYDDONWYR GWYCH (T. Iorwerth Jones) FFERMWYR ÄU CYMDEITHAS BEFR (Wm. Rowlands) IAITH POBL CWM TAWE (T. J. Morgan) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World MAI 1933 MAY PRIS 6D. Mae hwn yn dda MOR drwyadl y bydd pob plentyn yn mwynhau Ovaltine blasus. A 'does dim sydd i fyny â'r diodfwyd cryfhau perffaith a chyf- lawn hwn at wneud plant yn iach, yn gryf ac yn fywiog. Fe baratoir Ovaltine o riniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau ac fe ddyry'r cwbl o'r elfennau bwyd sy'n anhepgor i iechyd, mewn ffurf gytbwys, gywir a hawdd ei threulio. Yn wahanol i ddiodfwydydd eraill, nid oes yn Ovaltine ddim siwgr cegin i leihau'r gost. Ac nid oes ynddo chwaith gyfartaledd uchel o goco — felly nid oes gormod o ftas coco arno. Gwrthodwch efelvchiadau. 'OVALTINE' DIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym Mhrvdain Fawr a Gogledd Iwerddon 1/1, 1/10, a 3/3 y tun. P801