Skip to main content

CYFROL III, RHIF 6 EBRILL 1933 APRIL Yn y Rhifyn Hwn: SALEM (Einion Evans) CWRW CYMRU I IWERDDON (Timothy Lewis) I WERTHFAWROGI EMYN-DON (W. Albert Williams) CYMRU A'I PHLANT A HEDDWCH (A. O. H. Jarman) LLONGAU'R CEI (E. Beynon Davies) STORI: Y PERLAU BREUDDWYD GERALLT FAB ANGHARAD FERCH NEST (J. H. Richards) WRTH AFONYDD BABILON (J.T.J.) RHYFEDDODAU'R CREAD (Edward Rees) COLUMBUS A DAFYDD HUWS (Dafydd Huws) FFENESTRI (Ffransis G. Payne) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the IVelsh People throughout the World PRIS 6D. Mae hwn yn dda MOR drwyadl y bydd pob plentyn yn mwynhau Ovaltine blasus. A 'does dim svdd i fyny à'r diodfwyd cryfhau perffaith a"chyf- lawn hwn at wneud plant yn iach, yn gryf ac yn fywiog. Fe baratoir Ovaltine o riniau uchaf brag haidd, llaeth ac wyau ac fe ddyry'r cwbl o'r elfennau bwyd sy'n anhepgor i iechyd, mewn ffurf gytbwvs, gywir a hawdd ei threulio. Yn wahanol i ddiodfwydydd eraill, nid oes yn Ovaltine ddim siwgr cegin i leihau'r gost. Ac nid oes ynddo chwaith gyfartaledd uchel o goco — felly nid oes gormod o flas coco arno. Gwrthodwch efelychiadau. 'OVALTINE' PIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau vm Mhrvdain Fawr a Gogledd Iwerddon 1/1, 1/10, a 3'3 y iun. P801