Skip to main content

CYFROL III, RHIF 5 MAWRTH 1933 MARCH Yn y Rhifyn Hwn: EIN SANT NI (Syr Owen M. Edwards) LLYGAID Y LLYDAWIAID AR GYMRU (Cyril P. Cule) CYMRL A'R NWYD RYFEL (Ifan ab Owen Edwards) PAN WELAIS MR. LLOYD GEORGE GYNTAF (E. Tegla Davies) STORI: Y CWLWM (Stephen 0. Tudor) DISGYBLU IFAN PARRI'R CRYDD (Edward Edwards) DECHRAU CANU RHYDD ) (Edward Francis) PENTREF TIRION Y GERDDI (Ifonwy Hughes Thomas) CADW IEIR (J. Williams Hughes) Y GWYDD MAIN (W. T. Williams) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Ddiod Iechyd i Gartrefi Iach YM mhob cartref, fe ddylai Ovaltine blasus fod yn ddiodfwyd bob dydd, i sicrhau iechyd têr i bob aelod o'r teulu. Dim ond yn y diodfwyd tonig perffaith hwn y gellwch gael hyd i'r iechyd cyforiog a'r maeth adfywiol sydd i'w gael mewn bra? haidd, llaeth ac wyau— heb ei gymysgu â siwgr cartref neu gyfartaledd uchel o goco. Nid oes ond un Ovaltine." Gwrthodwch efelych- » iadau rhad. 'OVALTINE' DIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. 1/1. 1/10 a 3/3 y tun. P694