1. Dwy sillaf o edifeirwch. 5. Bardd a dramâydd amlwg yng Nghymru. 10. Mam fv mam. 11. Nid ie." 12. Fe'i dilynir yn y coleg. 13. Mynwes. 16. Beth a roir i'r di-waitli. 18. Pwy a nad oes eisiau Chwaraedy i Gymru ? 19. "0 fryniau Caer ceir gweled. 21. Gair y Sais am y môr. 22. Lliw cyw y frân. ENILLWYR POS IONAWR Eiddo Miss Annie Hughes, Ysgol Cyngor Clawddowen. Llanfynydd, Sir Gaerfyddin, oedd yr ateb cywir cyntaf a agorwyd, ac iddi hi y rhoddir y wobr o 10s. 6d. Anfonir llyfr am bob un o'r pum ateb cywir nesaf a agorwyd, sef eiddo Mrs. JONES, Min-y-don, Pwllheli, Sir Gaer- narvon. Mr. R. H. JONES, 8, Earlston Road, Wallasey, Sir Gaer. Miss S. Evans, Glanceidiog, Llandrillo, Sir Feirionnydd. Miss BLODWEN LLOYD, Y Cambrian, Bodedern, Sir Fôn. Mrs. W. T. JONES, Ponthelen, Rhewl, Rhuthin, Sir Ddinbych. Cafwyd atebion cywir hefyd gan y rhai hyn Mr. Trevor Williams, 2, Meirion Terrace, Llanelian Road, Colwyn, Sir Ddinbych. Mr. John E. Heath, Y Foel, Garthbeibio, Trallwng, Sir Drefaldwyn. Mr. H. Williams, Bod Armon, Grove Park, Bae Colwyn. Mr. Ifan Gethin Pugh, Ty'r Ysgol, Sarnau, Llandderfel, Sir Feirionnydd. Mrs. Enid Hughes, Eilianog, Hen Golwyn, Sir Ddinbych. Miss L. M. Evans, Y Foel, Trallwng, Sir Dre- faldwyn. AR DRAWS. 23. Rhai sy'n teipio. 25. Sŵn ysgafn. 26. Eireann. 27. Nid yn hawdd. 29. Rhan o wlad. 30. Nid yw'n anhebyg i geffyl. 31. Mae in mawr a gweiddi." 33. — ei geiniog dan gwvnaw." 34. Rhyfedd. 36. Eúì Llyw Olaf. 38. Hoff. 40 clêr, gwawd. POS GEIRIAU CROES: 10s. 6d. O WOBR. CREFYDD GRON. CREFYDD GYFAN. DARLLENWCH "Y Ffydd yng Nghymru" Cylchgrawn Chwarterol, yn y ddwy iaith. Pris 4c. Tal am flwyddyn, yn rhydd trwy'r oost, 1/6. Anfoner at y Parch J. H WILLIAMS, 8, Rhosygaer Avenue, Caergybi, Sir Fon. MR. E. H. JAMES, Fferyllfa, Llanbedr. Ceredigion, yw awdur pos newydd y mis hwn. Rhoddir lOs. 6d. o wobr am yr ateb cywir cyntaf a agorir yn Swyddfa'r "Ford Gron," Wrecsam, ddydd Mercher, Chwefror 15, 1933. Doder y gair Pos ar yr amlen. 42. neu beidied, fun bach." 43. Da. 44. Dewr, o chwith. 46. Dieter. 47. Unawd. 48. Pedair ceiniog. 50. Trist. 51. Mab Iwan. 52. Cyn-archdderwydd Cymru. I LAWR. 1. Y mae gan bawb un ohonynt. 2. Buarth. 3. O ris i 4. Bylchau yn ách beilchion a —." 6. Arddodiad. 7 Cri. 8. Ni egyr yn un tŷ ond Nanteos. 9. Cenadwri. 12. Ysgrepan. 13. Yr hen air am gorlan. 14. Owen Lewis Puw (tal.). CREFYDD EIN TADAU 15. Glewaf, heb ei ben a'i gynffon. 17. Mab ei frawd. 19. Y don fwyaf yn y llanw. 20. Un o arfau saer. 23. Tarddiad (hen.) 24. Brenin y blodau (tr.) 26. Dyn na fedr weld. 28. Y — fwyn oedd ddoe'n f'annerch." 32. Rhoddwyd y baban Moses ynddo (gair wedi ei ddi- enyddio). ). 33. Dyled. 34. Aur. 35. Tusw o flew ar goes march (o chwith). 37. Y mae un at bob clwyf. 38. Ddim yn feddal. 39. Yr hyn a wna ci mewn poen. 41. Amaethdy. 43. Elom (o chwith). 45. Drws. 47. Ys ef. 49. Trigfan. 50. Hen air am deulu, hil. Erthyglau Edward Francis Bydd Mr. Edward Francis yn mynd ymlaen a'i erthyglau campus ar Lenyddiaeth Cymru yn y rhifyn nesaf.