DYDDLYFR ROBINSON CRUSOE Yn ol Richard L. Huws 10. "Chwerthin-Y Meddyg Mawr." Wedi'r trychineb dychrynllyd hwnnw ar y traeth, fe'm llethwyd fi gan ofid. Am ddydd- iau ac wythnosau cerddwn yn syfrdan i fyny ac i lawr yr ynys, heb falio dim pa le. Heddiw, fe ddigwyddodd tro bach syml a dorrodd ar fy nghyfaredd, ac a wnaeth imi deimlo bod ochr olau i'r cwmwl duaf. Yr oeddwn yn edrych yn ddi-egni ddigon ar Friday Cynjcanu'n iach â thi ddarllenwr mwyn, y mae'n rhaid imi gyflwyno iti feddyliau a ddaeth ími heddiw, fel yr ymdorheulwn yn yr haul. Ddau fis yn ôl, cawswn fraw wrth feddwl am fy mywyd barbaraidd presennol heb Fanc na dim o bethau urddasol Gwlad dyn gwyn. Ond wele yr wyf yn llwyddo. Y mae'r cwbl .mor eglur imi'n awr. Os oes arnaf eisiau ty, "TYRD," meddwn, Wil, mae'n noson braf, A'r haf yng Nghefenydfa Os aros allan raid i mi, Mae yno i ti fynedfa A gall, bydd gwaith y dydd ar ben, Ac Ann sy'n fawr ei blinder Cans gweld dy wedd yn unig gwyd Ei chalon o'i gorbryder." Taw, taw â'th sôn, O brydydd mwyn. 'Waeth imi'r haf neu'r ddrycin, Ni wyddost ti mo'r gofid sydd Yng nghalon drom Wil Hopcyn Na ddeffro'r atgof ynof mwy Am ddyddiau'r hen galedi, A'r fro lle nad yw'r heuwr blin O'i gnydau yn cael medi. YMGOM Â WIL HOPKIN (Ger ei gofadail yn Llangynwyd). yn godro gafr (y mae wedi cymryd yn ddi- weddar at ddefnyddio'i het i odro iddi). Wedi gorffen godro, fe safodd ar ei draed a rhoi'r het ar ei ben yn ddi-feddwl. Yr oedd golwg mor ddigrif arno, a'r llaeth yn pistyllio i lawr ei gorff, nes imi fethu peidio â chwerthin dros y 11e. Wedi imi ddyfod dros y chwerthin, yr oedd fel pe bai pwysau wedi eu codi oddi ar fy af ar unwaith i'w adeiladu. Os oes arnaf chwant banana neu gneuen goco, dringaf goeden yn ddi-lol. O'r blaen, 'allwn-i wneud dim heb gyfalaf, a phan nad oedd hwnnw ar gael, gorfyddid fi i segura a gadael natur i ffrwytho'n ofer. Fel hyn yr oedd y Bane yn rhwystr anferth i ddiwydiant, tra'r oedd Friday â Phalmwydd yn ddelwau diwerth, yn byw'n Tra byddai dŴT y môr yn hallt, A thra bai 'ngwallt yn tyfu, Y tyngais lw â'm calon hon Y bawn yn ffyddlon iddi; A minnau yma'n fawr fy mri'n Bendefig mewn cerf-ddelw, Druan ohoni'r feinir lân, Hi'n isel ei phen a gwelw." Cilffriw. D. J. WILLIAMS. Y Frythoneg. Clyw ganiad y clogwyni;—bri a thân Brythoneg trwy'r dyli; Môn wen oedd ei Heden hi, A'i Hararat, Eryri. WILLIAM EYANS. nghalon. Deffrôdd fy meddwl, a dechreuais ofyn i mi fy hun oni fu 'ngotìd yn gystudd y dychymyg. Oblegid onid oes pethau da o'm hamgylch ? Ffrwythau i'w casglu, pysgod i'w dal, haul i roi gwres a choed i gysgodi Yn wir, yn wir! Mwyach, mi a ymdrechaf agor fy llygaid ar haelioni natur. hollol drwy chwŷs fy wyneb. Sut y gallwn-i fod mor ddall ? Oni ddywedodd Sant Marx Y banc a wnaed er mwyn dyn, ac nid dyn er mwyn y banc. Oni wasnaetho'r banc ddyn, y mae'n llwgr-torr ef ymaith." Y mae doethineb hirdrem y geiriau hyn yn awr wedi ei brofi, a gwelaf y cwbl yn eglur yn awr, O, MOB EGLUR! (DIWEDD.) T LEWÎCH gwan eura'r glannau,­yr I'w wely â'n garpiau, [haul hwyr A thros y don i'w thristáu Caea mwlwg cymylau. Mae'r gwynt i'w weld o'r ucheldir-a llong Yn llwyd am y pentir,- Un welw fain, ail i feinir, Yn gwasgu tan gysgod tir. Pwy wyr ei hynt, pa wawr well-a fwrir 'Fory ar y draethell,- Pa olud byd, pa wlad bell Wysia Duw o nos dywell. DRYCIN WILLIAM EVANS.