Skip to main content

CYFROL III, RHIF 3 IONAWR 1933 JANUARY Yn y Rhifyn Hwn: CARU ARDAL A CHARU GWLAD (Edmund D. Jones) CYMRU'R LLYFR A LLYDAW'R CERRIG (Louis N. Le Roux) DYDDLYFR ROBINSON CRUSOE (Richard L. Huws) Y DDRAMA 07 CHRUD (T. Rowland Hughes) DYN A'I DEIMLAD DAN REOL (W. Roger Hughes) STORI OFFEREN Y MEIRW (cyf. Gwenda Gruffydd) OES YR YMBALFALU PETRUS (Timothy Lewis) FFASIYNAU BYD ATHRONIAETH (Robert Richards) BRO BEIRDD A CHANTORION (D. D. Herbert) DRAMA Y LLANW (Claudia Jones) CEIRIOG: Y DYN (Evan Roberts) The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS &D 'DOES un bwyd a all gystadlu â maeth naturiol babanod. Felly fe ddylai pob mam wneud popeth a all i gael cyflawnder o laeth mam. Y mae meddygon, mamaethod a mamau'n tystio bob dydd am werth rhyfeddol Ovaltine i feithrin llaethiad. Y mae'r diodfwyd dantaith hwn vn ateb tri diben y mae'n gynhorthwy i wneud maeth addas i'r baban y mae'n cynnal nerth y fam wrth fagu, ac mae'n sicrhau y daw iechyd cyffredin yn ôl yn gyflym adeg diddyfnu. Fe wneir Ovaltine â'r rhiniau uchaf mewn brag haidd, llaeth ac wyau. 'Does ynddo ddim starts anodd ei dreulio, na defnyddiau rhad. Yn bendifaddau, 'dyw efelychiadau, sy'n cynnwys cyfartaledd mawr o siwgr a choco er mwyn lleihau'r gost, ddim 'run fath ag Ovaltine." 'OVALTINE' GALLUOGA FAMAU I RODDI BRON I'W BABANOD Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. 1/1. 1/10 a 8/3 y tun. P703