Skip to main content

CYFROL III, RHIF 2 RHAGFYR 1932 DECEMBER Yn y Rhifyn Hwn: HYD LANNAU TIGRIS (T. Madoc Jones) I GOFIO ARTHUR 0. ROBERTS (I. Victor Evans) Y DARN ARIAN (Arthur O. Roberts). BARN ARALL AM YR HWYL (Jennie Williams) HEDD WYN, BARDD NAD A'N HEN (Meida Pugh) RHAID TAERU'N HAWL I'N HIAITH (Evan J. Jones) STORI DYCHRYN Y DIAFOL (R. M. Williams) DYDDLYFR ROBINSON CRUSOE (Richard L. Huws) BRO'R HEN FYNYDDOEDD CADARN (Ernest Roberts) STORI AR Y CYD (I. Hydfreithon Jones) a'r holl atyniadau arferol The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. EICH diogelwch sicraf rhag anhwylderau'r gaeaf EICH Ovaltine' blasus. Wrth wneuthur hwn yn ddiodfwyd dyddiol, yr ydych yn cryfhau eich nerth naturiol i wrthsefyll, a gellwch wynebu tywydd y gaeaf gyda digon o nerth ac egni. Y mae Ovaltine yn cynnwys, mewn ffurf gywir, gytbwys, bob elfen fwvd sv'n anhepgor tuag at adeiladu egni ac iechyd trylwyr. Fe'i paratoir ef ag adnoddau uchaf bwydydd tonig Natur—brag haidd, llaeth ac wyau. Na ddryscr rhwng Ovaltine a bwydydd eraill, sy'n cynnwys cyfartaledd uchel o siwgr a choco er mwyn lleihau'r gost. Y mae pob difervn o Ovaltine yn faeth pur, cryno, iach. OVALTINE' DIODFWYD SY'N CRYFHAU Priiiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P554