Skip to main content

CYFROL II, RHIF I I Yn y Rhifyn Hwn: Y GENEDL BIAU'R DEGWM (W. Lloyd Davies) GWERSYLL MERCHED YR URDD A WELAIS YN YR EISTEDDFOD (J.T.J.) GWALLTER LLYFNWY (R. Williams Parry) YN Y MYNYDDOEDD GW ALLGO' (R. J. Evans) PRYDDEST DAFYDD HUWS STORI: Y CI (J. D. Powell) LAMP DR. MIALL EDWARDS (Dr. Peter Price) MYND I WELED RHUFAIN BRO RAMANTUS Y GWCW DECHRAU TREFI YNG NGHYMRU (Emrys G. Bowen) LLAIS INDIA GAN ISLWYN (Frank G. Howard) The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World MEDI 1932 SEPTEMBER (J. Allen Jones) (R. J. Daniels) N ID oes dim cystal ag Ovaltine i roddi nerth ae ynni i blant. Y mae'r diod-fwyd blasus hwn yn cyflenwi holl elfennau bwyd angenrheidiol i iechyd mewn ffurf cryno, wedi ei fantoli yn deg, a hawdd ei dreulio. Gwnewch Ovaltine yn ddiod-fwyd dyddiol i'ch plant. Cynhaliwch eu hiechyd, a diogelwch hwy rhag oerfel yr Hydref. Nid oes ond un Ovaltine '—nid oes dim cystal. OVALTINE DIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. PRIS 6D. Plant Iach wedi ei wneud o frag haidd, llaeth ac wyau. 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P801