Skip to main content

CYFROL II, RHIF IO AWST 1932 AUGUST Yn y Rhifyn Hwn: SAITH MLYNEDD YN YNYS ENLLI, gan Olwen Eryri RHAI 0 REBELS CYMRU, gan Ithel Davies ANGHOFIO "O.M." YN EI FRO EI HUN (Llythyr) HEN YSGOL RHUTHIN, gan Major Hamlet Roberts EIN HENWADAETH FFOL, gan y Parch J. T. Jones STORI: CLEBRAN, gan T. G. Walker SHAKESPEARE YN DOD ADRE, gan J. C. Griffith Jones GWAITH BRENIN, gan Percy Ogwen Jones CYMERIADAU'R FELINFACH, gan Idwal Jones TU HWNT I'R LLEN GYDA'R BARDD CWSG, gan Dr. G. Hartwell Jones "Ymysg Povl", Ein Barn Ni, Hanes y Cymry Alltud, etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. [ Yn Rhy Boeth i Fwyta ? P^RIODOLIR lludded yr-Haf a'i flinder i raddau mawr i'r ffaith mai ychydig faeth a rydd ynni i gymryd 11e'r ynni a werir bob dydd, a gyn- hwysir mewn bwydydd tywydd poeth arferol. Dyna'r paham y dylai Ovaltine oer fod yn ddiod-fwyd dyddiol i chwi. Y mae'n ddiod flasus, a chyflenwa gyflawnder o elfennau bwyd sy'n rhoi nerth a bywyd. Y mae pob defnydd angenrheidiol i iechyd yn gynwys- edig yn yr Ovaltine blasus. Cyflenwa'r maeth cryn- hoedig a geir mewn brag haidd, llaeth ffres a wyau newydd eu dodwy o'n ffermydd dewisedig ni. Y mae Ovaltine yn llawn i'r ymyl o faeth ynni- roddol, a galluoga chwi i gadw'n- fywiog ac iach. Gwneir pob pryd bwyd yn gyflawn o werth maetlilon. OVALTINE yn OER Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P661