Skip to main content

CYFROL II, RHIF 9 GORFFENNAF 1932 JULY Yn y Rhifyn Hwn: A YDYW'R DEGWM YN DEG? gan R. F. Watkins PAN OEDD FY NAIN YN UGAIN OED gan W.T. STORI: WIL Y FOEL, gan Awena Rhun EIN HADDYSG BENDRAMWNWGL, gan J. E. Williams GEIRIAU, gan Waldo Williams YSBRYDION ÄU TEBYG, Rhagor o Straeon MAWREDD SYR OWEN EDWARDS, gan S. J. Evans FFARMIO FFWR YN DECHRAU, gan Hywel D. Roberts ISLWYN A'I GYFUNDREFN, gan Dr. R. I. Aaron Ein Barn Ni, Pentre Tre-Fin, Ymysg Pobl, etc., etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Prydiau Maethlon yn yr Haf ÄNGHOFIWN oll mai ychydig faeth a gynhwysa bwydydd cyffredin amser-haf—tra y mae'r angen am faeth a adeilada ac a adnewydda yn debyg gydol y flwyddyn. Dyna'r paham y blinwn yn hawdd yn yr hin boeth. Pan yfwch chwi Ovaltine oer yr ydych nid yn unig yn mwynhau y diod-fwyd mwyaf blasus ond yr ydych yn cyflenwi i'ch cyfansoddiad ffurf grynhoedig o faeth wedi ei wneuthur o frag haidd. llaeth newydd, ac wyau ffres. 'OVALTINE' I yn OER Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P651