Skip to main content

CYFROL II, RHIF 8 Yn y Rhifyn Hwn: RHAID SETLO YN LAUSANNE, gan W. Eames HEDD A RHYDDID RHIWBINA, gan Nansi Peate "GWLATGARWCH" CORAU'R GOGLEDD, gan Shoni o'r Porth GWYNFOR YN EI AMDDIFFYN EI HUN SAMONA, gan Idwal C. Evans AR BEN Y BYD YN ALSACE- LORRAINE, gan J. E. Allen Jones A OES BEDD I ARTHUR ? gan E. Llywelyn-Williams AWEN Y BARDD MAIN, gan Clericus Vagans DYDDIADUR DAFYDD HUWS Eisteddfod y Ddylluan, Ymysg Pobl, Y Ffasiynau, Y Cymry Oddi Cartref, etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World MEHEFIN 1932 JUNE Adfywiol a B YDD pawb ohonom yn anghofio mai ychydig o faeth sydd ym mwydydd tywydd twym—er bod yr angen am faeth yr un ar hyd y flwyddyn. Y mae pob elien fwyd sy'n angenrheidiol at iechyd i'w cael yn Ovaltine yn ei iawn gymesuredd. Gellir paratoi Ovaltine oer yn hawdd ac yn fuan trwy roddi Ovaltine gyda llaeth oer neu laeth a dŵr. Cymysger am ennyd â whisg wy mewn cymysgwr. Yna fe fydd gennych ddiod hufennog, adfywiol—llawn o'r maeth sy'n rhoddi egni. OVALTINE Prieiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, PRIS 6D. Maethlon yn OER 1/1, 1/10 a 8/3 y tun. P646