Skip to main content

CYFROL II, RHIF 6 EBRILL 1932 APRIL Yn y Rhifyn Hwn Eglwys Uppinçton, Ile bu Goronwy Owen yn gurad. (tud. 140). Y GWIR AM Y B.B.C. (gan "Dalen Rydd ") BRO LLE BU TYDDYNNOD (Hannah Morgan) HANES HYNOD ELIZABETH DAVIS (K. Olwen Rees) TED SIR FON (William Davies) DENG MIL O BUNNAU (Prof. J. Glyn Davies) ENAID PANT-Y-CELYN (Edward Francis) AR LWYBRAU GORONWY OWEN (Dr. Arthur C. Watkins) Ein Barn Ni, Barn Darllenwyr, Y Ffasiynau, Ymysg Pobl, Hanes Cymry'r Byd, etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Wrth fynd i'r Gwely GiWNEWCH Ovaltine yn ddiod nos bob nos. f Y mae'r tonic perffaith hwn yn rhoddi'r maeth ysgafn hwnnw, a hawdd ei dreulio, sy'n esmwytho'r nerfau ac yn rhoddi cwsg tawel, naturiol. Y mae Ovaltirie blasus yn rhoddi, yn ei hiawn faintioli, faeth adfywiol bwydydd cyfoethocaf natur- brag haidd, llaeth ac wyau. Pan fo Ovaltine yn ddiod nos gennych fe gewch gwsg di-freuddwyd, gorffwyslon, a deffro wedi'eh adnewyddu'n ogoneddus. Fe ewch trwy'r diwrnod caletaf dan deimlo'n ardderchog o iaeh-prawf digonol inai Ovaltine ydyw mwyn adferwr Natur ludd- edig." OVALTINE' DIODFWYD SY'N CRYFHAU Sicrhâ Gwsg Trwm, Naturiol. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P716