POS GEIRIAU CROES: 10s. 6d. O WOBR. MR. AB. JONES, Ty'r Ysgol, Llanrhuddlad, Sir Fôn, ydyw awdur pôs newydd y mis hwn. Bhoddir 10s. 6d. o wobr am yr ateb cywir cyntaf a agorir ddydd Llun, Mawrth 14. ENILLWYR PÔS GEIRIAU CROES MIS CHWEFROR Eiddo Miss Mary Hughes, Plamewydd, Cilrbedyn, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, oedd yr ateb cywir cyntaf a agorwyd, ac iddi hi y rhoddir y wobr o 10s. 6d. Anfonir llyfr i bob un o'r pom ateb cywir nesaf a agorwyd, lef eiddo Mrs. G. Williams, Ty'r Ysgol, Llangybi, Sir Gaernarfon. Miss Lil Evans, Derlwyn, Rhydlewis, Henllan, Ceredigion. Mrs. Vaughan-Morris, 80, Corners Well-road, Penarth, Caerdydd. Mrs. K. Roberts, Aelafon, Llangadfan, Welshpool. Miss Olive Edwards, Bryn Mair, Dinas Mawddwy, Meirionnydd. Cafwyd atebion cywir hefyd gan bob un o'r rbai hyn Mr. Llywelyn Jones, Bryn Awel, Corris, Machynlleth, Maldwyn. Miss M. C. Jones, Y Wenallt, Llandrülo. Mr. Will Owen, Glasfryn Tea Room, Llansannan, Sir Ddlnbych. Mr. Clenyg Jones, Y Glyn, Shavington-avenue, Caer. Mrs. N. Ll. Evans, Bronllwyn, Blaenau Ffestiniog. Miss Myfanwy Davies, Maelog Stores, Llanfaelog, Tycroes, Sir FOn. Miss Gwlady8 A. Richards, Tan y Ffordd, Derwen Las, Machynlleth. Mr. Sam Samuel, 9, Cwmdonkin-terrace, Abertawe. Miss M. M. Williams, Tremynfa, Bala. Miss Ray Hughes, 46, Windsor road, Penarth, Caerdydd. Miss Elsbeth Jones, Y Siop, Bontucha, Bethesda, Arfon. Mias Enid Williams, Cefnfaes, Blaenau Ffestiniog, Meirion- nydd. Miss M. A. Griffiths, 1, Treherbert-terrace, Llanbedr.Ceredigion. Mr. A. Davies, 32, Heol Uchel, Llanfyllin. Miss Ceridwen Davies Coleg Harlech, Harlech, Meirion. Mr. Iorwerth Davies Williams, Maeshyfryd, CSynderwen, Sir Benfro. Mrs. B. Ll. Edwards, Bryn, The Avenue, West Wickham, Kent. Miss M. Williams, Cae Ffynnon, Llandudno Junction. Mr. Hugh Lewis, Yr Ysgol Unedig, LlanuwchUyn. Mrs. S. Davies, Llysawel, AberUefenni, Machynlleth. Mrs. S. Lloyd Jones, TanraUt, Dolgellau, Meirion. Miss Mary R. Thomas, Gwynllys, Hendy, Pontardulais, Abertawe. Mrs. M. Hughrs, AvondaIe, Porthaethwy, Sir Fôn. Miss Annie Hughes, Maesteg, Cefneithin, Llanelli. Mrs. D. Llywelyn-Hughes, Craig-Hyfryd, Porth- aethwy, Sir Fôn. Mr. Glanmor Jones, Ardwyn, Dolgellau. Mrs. M. Edwards, Henblas, Llanbadarn, Aberystwyth Miss Gwladys Williams, Bryn Hyfryd, St. James' Fields, Pontypŵl, Sir Fynwy. Miss Dilys Hughes, The Cottage, Durand Gardens, Llundain, S.W. 9. Mr. D. I. F. Evans, SiUan Vicarage, Llanbedr, Ceredigion. Mr. Ifan Gethin Pugh, Lledwyn, LlanuwchUyn. Miss Mary Jones, Pant Teg, Tregarth, Bangor. Miss Sallie Jones, Hope House, Sam, PwUheli, Sir Gaernarfon Mr. Owen Morgan Lioyd, 16, Regent-street, Bangor. Mr. Emrys G. Roberts, 8, St. George's, Abermaw. Mr. J. A. Thomas, Mountain HaU, Cydweli (Eidwelly), Sir Gaerfyrddin. MisslEatie Jones, Ysgol y Cyngor, Sam, Pwüheli. Y. Parch. E. Jones, Eglwysbach, Talycafn, Sir Ddinbych. Miss H. C. Bassett, Afallon, Colcot, Barri, Mor» gannwg. Miss L. Jones, 8, Park-grove, Aberdâr, Morgannwg. Mr. J. Williams, Arwel, Bronygarth, Croesoswallt. Mr. John E. Heath, Foel, Garthbeibio, TraUwm. Mr. E. T. Evans, Foel, Maldwyn. Miss J. Glyn Jones, 17,fHiUside-road, Colwyn Bay. Mr. Watkin Evans, 88, Camden-street, Penbedw (Birkenhead). Miss B. Hughes, Coedlys, LlanfairpwU, Sir FOn. AR DRAWS. 1. Tlysau Natur. 5. Difyrrwch Tylwyth Teg. 8. Bwlch. 12. Deallodd. 13. Ymegniad. 14. Rhagenw. 15. Ysgrifennydd llên. 18. Rhagenw. 19. Gwaddod. 21. Campwaith pryf. 22. Rheol. 24. Erfyn. 25. Dolur croen. 27. Wedyn. 28. Gorchymyn. 30. Saethwr. 33. Ar bawb. 35. Cylfin. 36. Lawer. 37. Noddlyd. 38. Hanner gŵr bonheddig. 39. Offeryn. 40. Meddai. 67. Anifail. 42. Pur. 44. Diwedd Merthyr. 48. Aderyn. 51. Diwethaf. 54. Cennad cariad. 56. Seimio. 57. Sponciwr da. 60. Nofel Gymraeg (o chwith). 61.' Anogir hyn i ni hefo pob peth. 63. Nid prin yma. 64. Pobl o'r un cyff. 65. Dianghenraid. 66. Gwastraff. 1. Enllyn. 2. Defnydd caseg. 3. Ffurfafen. 4. Trwydded i fyd gwell. 5. Ffurf. 6. Achos dagrau. 7. Teitl anrhydeddus. 8. Llatai natur. 9. Adfyd (Treigledig). 10. Dealla anifail hwn. 11. Anifeiliaid. 16. Llym. 17. Anwydog. 20. Elw. 23. Llaid (Treigledig). 25. Dodwya. 26. I rvwun. 28. Gwíedd. 29. Ffrwyth. 31. Datodi. 32. Ysnoden. 34. Enw ar ddyn. 35. Darn. 41. Adlais. 43. Anifail. 45. Ffos. 46. At hogi. 47. Negesydd. 49. Udiad 50. Trum. 52. Teg. 53. Crefftwr. 54. Rhydd. 55. Goslef. 58. Diwethaf. 59. Ffurf ar mvned." 61. Haint. 62. Penglog. Mr. D. Mwynwen WiUiams, 4, Grosvenor-buildings, Colwyn Bay Mr. J. R. Morris, 85, Upper ParUament-street, Lerpwl. Mr. E. Emrys Evans, Coleg y Brifysgol, Aberyatwyth. Mrs. Richard WiUiams, Brynawelon, Ruthin. Miss D. Jones Morannedd, Caemarfon. Mr. D. Lewis Davies, Bryn Hyfryd, Bow-street, S.O., Ceredig- ion Miss Jennie C. Jones, Penllwyn, Aberystwyth. Mr. Abram James, Llwyn, Bow-street, Sir Aberteifi. Miss Sian Williams, 49, High-street, Abergwaun (Fishguard). Mr. R. E. Roberts, 8 St. George's, Abermaw. Miss Lyn WiUiams, Gwersyll, Aberdâr, Morgannwg. I LAWR.