Skip to main content

CYFROL II, RHIF 5 Yn y Rhifyn Hwn Eglwys Croesoswallt a'r hen ysgol (tud.' 119). YSGRIFENNIR GAN: Mr. D. Lloyd George. Mr. Saunders Lewis. Dr. T. H. Parry-Williams. Miss Kate Roberts. Mr. John Davies. Y Parch. E. Lewis Evans. Mr. Owen E. Roberts. Prof. John Hughes. Miss Beti Lloyd Roberts. Convict A 2'87. Mr. Edward Francis. Gyda nodiadau arferol "Syr Bedwyr," Megan EIlis, hanes y Cymry oddi cartref, etc. The Popular Monthly oj Wales and the Welsh People throughout the World MAWRTH 1932 MARCH I ellir cael o unrhyw fan arall y fath gyfoeth π ` faeth ag a geir o Oyaltine." Ef ydyw 'r unig ddiodfwyd a wneir o'r bwydydd Naturiol hynny sy lawnaf o faeth brag haidd wedi ei baratoi 'n arbennig, llaeth hufennog pur, ac wyau ffres. Y mae'r maeth iechydlon sydd ynddynt yn cael ei dynnu allan. ei grynhoi, a'i gyd-bwyso'n gywir. Rhoddir ef gerbron ar ddull diod blasus, hawdd ei dreulio. OVALTINE DIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. PRIS 6D. 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P694