Skip to main content

CYFROL II, RHIF 4 CHWEFROR 1932 FEBRUARY Yn y Rhifyn Hwn Clochdy Wrecsam, td. 81. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Sut y byddwch yn deffro ? AFYDDWCH chwi'n falch ynteu fel arall pan fydd yn amser codi? A fyddwch chwi'n teimlo'n llawn bywyd ac egni newydd ynteu a ydych chwi'n drwm a blinedig ar ol noson ddi-orffwys, ddi-gwsg? I gael cwsg trwm a'ch adnewydda, gwnewch Ovaltine yn ddiodfwyd nos, bob nos. Y mae Ovaltine blasus yn rhoddi i chwi, yn eu maintioli iawh, faeth adnewyddol bwydydd cyfoeth- ocaf Natur-brag haidd, llaeth ac wyau. Nid rhyw gymysgedd o bowdr brag haidd, powdr llaeth, ac wyau a choco sych mohono. Pan gymerwch Ovaltine cyn mynd i'r gwely, fe gewch gwsg gorffwyslon, di-freuddwyd, a deffro wedi'ch adfywio'n ogoneddus. Mi ewch trwy'r diwrnod caletaf gan deimlo'n berffaith ffit-mwy na digon o brawf mai Ovaltine ydyw melys ad- newyddwr Natur luddedig." OWTINE Sicrha Gwsg rrwm, Naturiol. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P747