Skip to main content

CYFROL II, RHIF 3 IONAWR 1932 JANUARY Yn y Rhifyn Hwn Berlin (tudalen 66). FY MREUDDWYD AM GYMRU (Countess Eileen de Armil) 53 LLOYD GEORGE (Frank Harris) 55 TWM O'RNANT A'I DYRFA LAWEN (Idwal Jones). 57 SIPSIWN CYMRU (T. Gwynn Jones) 58 DWY STORI FER: Cyffes Nos Galan 59 Edifeirwch ¥ 61 PENTREFI CYMRU: YSTALYFERA (D. G. < Williams) 69 LEWIS MORRIS MON (Edward Frands) 71 Eisteddfod y Ddylluan, Adolygiadau, Ffasiynau, etc., etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. DAW'E gaeaf ag anwydau, peswch ac afiechydon gwaeth. A ydych chwi'n barod i'w hwynebu? A ydyw'ch iechyd wedi ei adeiladu yn y fath fodd â bod gennych ryw amddiffyn rhag anhwylderau'r gaeaf? Ovaltine ydyw'ch amddiffyniad sicr. Ni ellir cael o unlle arall y fath olud o faeth i adeiladu'ch nerth i wrthladd haint. Gwneir ef o frag haidd, llaeth ac wyau, ac y mae'n cynnwys pob elfen fwyd sy'n angenrheidiol i iechyd-y maint priodol o bob un, a'r cwbl ar ffurf hawid i'w treulio. OYALTINE DIODFWYD SY'N CRYFHAU Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P600