Skip to main content

CYFROL II, RHIF 2 RHAGFYR 1931 DECEMBER Yn y Rhifyn Hwn Y murddyn ym Mrogynin, ger Llanbadarn, Aberystwyth, lle y dywedir y ganwyd Dafydd ap Gwilym. CYMRU DAN Y DREFN NEWYDD (W. Eames) 29 YR HEN DWM (I. D. Hooson) 30 Y CEFFYL GWYN: Stori gan May Davies 31 ABERDARON DIRION DEG (Wm. Rowland) 32 HEN DON LLYFR Y FICER (Carol) 34 ENLLIB AR Y GYMRU FACH DROS Y MOR 35 TEITLAU, TEITLAU, TEITLAU (Erfyl Fychan) 36 ADFENT: Stori gan Dilys Cadwaladr 37 FARADAY, TAD Y TRYDAN (C. Harris Leonard) 42 CYMRU'N DISGWYL NOFELYDD (G. O. Williams) 43 EMRYS AP IWAN, Y PROFFWYD (T. Gwynn Jones) 45 OES EIN TEIDIAU (R. T. Jenkins) 45 etc.T etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PRIS 6D. Gorau llaeth llaeth y Fam. NID oes dim a wna yn lIe llaeth y fam fel moddion i roddi i'r baban gychwyn da yn ei fywyd. Y mae doctoriaid, nyrsiau a mamait yn tystio bob dydd am werth rhyfeddol Ovaltine i hyrwyddo llaethu cyfaddas. Y mae'r diodfwyd blasus hwn­a wneir o frag haidd, llaeth ac wyau— yn cyrraedd amcan triphlyg: y mae'n darpar maeth addas i'r baban, cynnal nerth y fam wrth fagu, a sicr- hau adferiad buan i'w chynefin iechyd adeg diddyfnu. OVALTINE' GALLUOGA FAMAU I RODDI BRON I'W BABANOD. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/1, 1/10 a 3/3 y tun. P708-64