Skip to main content

THE ROUND •» TABLE CYFROL I, RHIF I MEDI 1931 SEPTEMBER PRIS 6D. Yn y Rhifyn Hwn Yng ngerddi Llandunod (td. 18). 'OEDD MADAM GRUFFYDD YN CARU HYWEL HARRIS? Y GWR A WERTHODD EIN GWLAD (Hilda Isaacs). ARIAN (William Eames). BETH WELAIS YN RWSIA (E. W. Cemlyn Jones). FFÔN (Waldo Williams). HEL GWICHIAID (L. A. Richards). YR EISTEDDFOD (R. L. Huws a J. T. Jones). Ffasiynau, Golff, Moduro, Darluniau, Ymysg Pobl," Hanes Cymry'r Byd, etc., etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World CYNHELIR iechyd a bywiogrwydd o blentyndod hyd henaint os yw Ovaltine blasus yn ddiod- yn rhoddi'r maeth cyfoethog a dynnir o fwydydd gorau Natur—llaeth newydd, brag haidd ac wyau ffres. Gwell gan blant Ovaltine na llaeth plaen oherwydd ei flas hyfryd. Y mae'r hen yn ystyried Ovaltine yn ychwanegiad gwerthfawr at eu bwyd, yn enwedig pan na ellir treulio bwydydd cyffredin. I ddynion ym mlodau dyddiau y mae Ovaltine yr un mor angen- rheidiol. Y mae'n rhoddi i'r nerfau adnoddau goludog o iechyd ac yn cynnal egni trwy gydol y flwyddyn. 'OVALTINE' DIODFWYD SY'N CRYFHAU fwyd beunyddiol. Y mae'r perffeithfwyd hwn Ymennydd, Nerf a Chorff. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/3, 2/- a 3/9 y tun. P683