Skip to main content

CYFROL I, RHIF 9 GORFFENNAF 1931 JULY PRIS 6D. Yn y Rhifyn Hwn Y Neuadd Ginio, Plas Mawr (td. 12). OS CAWN NI SENEDD (Percy Ogwen Jones). IANTO'R POTSIAR A'R LLYFR EMYNAU NEWYDD (John Rees). Y B.B.C., Y CYMRY ALLTUD, A'R URDD (J. Hugh Jones). STORI: Y GWANWYN (Ogwen Williams). CYMRO, A'R SET RADIO GYNTAF (T. Iorwerth Jones). YR HEN ALLT (Waldo Williams). MISS EIRIAN MORGAN (Rhys Puw). MAB O FYNWY (Y Parch. Ddr. G. Hartwell Jones). DAFYDD AP GWILYM (Edward Francis). PERERINION Y DRWS CEFN (Ann Morgan). O GAERGYBI I GAERDYDD (T. I. Ellis). A'R NODWEDDION ARFBROL. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World AWYDDOCH chwi mor hyfryd yw ei blas-mor A rhyfeddol y mae'n adfywhau ac yn atgyfnerthu? Ovaltine oer ydyw. Mwynhewch ei hoer bereiddflas. Gwelwch fel y mae'n rhoddi bywyd ac egni newydd-fe1 y mae'n rhoddi maeth llawn yn y bwyd haf ysgafn cyffredin-fel y mae'n hawdd ei dreulio. Oherwydd, gan fod Ovaltine wedi ei wneud o frag haidd, llaeth ac wyau, y mae pob elfen fwyd sydd ar y corff ei eisiau at iechyd yn bresennol yn y diodfwyd hwn yn gywir ac yn gytbwys. OVALTINE' yn OER Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/3, 2/- a 3/9 y tun. P663