Skip to main content

CYFROL I, RHIF 8 MEHEFIN 1931 JUNE PRIS 6D. Yn y Rhifyn Hwn Cefn Mabli (tudalen 22). EIN GOBAITH-Y LLAW GELFYDD (W. Eames). LLYTHYR ODDI WRTH MISS GWEN FFRANGCON- DAVIES. PWY A GYFYD FIWSIG CYMRU O'R GORS ? (W. S. Gwynn Williams). CAPELAU DI-ALW-AMDANYNT (Y Parch. R. H. Pritchard). FFRWYTH YMCHWIL (Waldo Williams). PWYLLGOR RADIO I GYMRU (J. Hugh Jones). YR ANFARWOL IFAN HARRIS (Rhys Puw). MODURO YN Y BRYNIAU UNIG (T. I. Ellis). BEIRDD Y TYWYSOGION (Edward Francis). Hanes Cefn Mabli, Golff, Ffasiynau, Ymysg Pobl," etc., etc. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World Iechyd Haf. R ydym oll yn anghofio mai ychydig faeth sydd yn y bwydydd haf cyffredin—er bod yr angen am y maeth sy'n adeiladu ac yn adfywio yr un fath trwy gydol y flwyddyn. Pan fyddwch yn yfed Ovaltine oer yr ydych nid yn unig yn mwynhau diodfwyd blasus ond yn rhoddi i'ch corff faeth cryf. Y mae pob elfen fwyd sv'n angenrheidiol at eich iechyd yn bresennol yn hwn yn ei iawn fesur-nes bod y pryd ysgafnaf yn cael ei rymuso a'i wneud yn addas o ran maethlonder. Y mae Ovaltine oer yn hawdd ei baratoi trwy roddi Ovaltine mewn llaeth-llefrith-oer. Cymysgwch am funud â whisg wy neu ei ysgwyd mewn gwydr-ysgwyd. Yna bydd gennych ddiod hufennog, ewynnog-isel ei bris a gorlawn o'r maeth a ddyry cgm. OVALTINE yn OER Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon, 1/3, 2/- a 3/9 y tun. Р649