Skip to main content

THE = ROUND = TABLE CYFROL I, Rhif 5 MAWRTH 1931 MARCH j Yn y Rhifyn Hwn Neuadd Fostyn (tudalen 23). YR HYN A WYDDOM AM DDEWI SANT (R. T. Jenkins).. DEWI SANT (T. Gwynn Jones). MODURO I DY-DDEWI (T. I. Ellis). SONED I BEDLAR (Waldo Williams). CAM-FWYDO'R PLANT (Dr. Ernest Jones). PERYGLU HARDDWCH CYMRU (J. Hugh Jones). YR ORGAN YN LLADD Y CANU (Jennie Wüliams). SUT I YFED IECHYD DA (D. Rhys Phillips). MR. TEGLA DAVIES A'R PLANT (Iolo). BARTOLO A'R APOSTOLION (Stori). STRAEON, GOLFF, RYGBI, DRAMA, RADIO; LLYTHYRAU. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throug hout the World AR ba sawl noson bob wythnos y byddwch yn cysgu'n wael? Ar ba sawl bore y byddwch yn codi dan dehnlo'n fwy lluddedig na phan aethoch i'r gwely ? Yr ydycb- yn wynebu'r dydd gan wybod nad yw'ch egni ddim yn ddigon i chwi wneud eich gwaith gorau ac na bydd gennych ddigon o fywiogrwydd yn weddill i fwynhau diddanweh gyda'r hwyr. Nid rhyw ddawn ddewinol i'w chwennych yn ofer ydyw cwsg. Nid yw ond mater o wybod paham y methir genaych gysgu ac o ddiddymu'r achosion. Nerfau dirdynedig ac anorffwys yn y treuliad ydyw prif achosion methu cysgu. Eich angen cyn mynd i'r gwely ydyw rhyw faeth ysgafn, hawdd ei dreulio,-maeth a fydd yn atal anorffwys y treuliad ac ar yr un pryd yn esmwytháu ac adnewyddu'r nerfau. Gwneir Ovaltine o fwydydd nerthol Natur-llaeth hufennog, brag haidd, ac wyau o'n ffermydd dethol ni'n hunain. Y mae wyau yn arbennig o bwysig, gan fod ynddynt y phosfforus organig,—elfen hanfodol at adeiladu ymennydd a nerfau. Nid y cyfoethocaf mewn maethlonder yn unig ydyw Ovaltine," ond y rhataf hefyd i'w brynu a'r mwyaf darbodus i'w ddefnyddio. Gwnewch Ovaltine blasus yn ddiodfwyd olaf i chwi eich hun bob nos. P676 PRIS 6D. Llythyr Agored at y rhai Di-gwsg. Prisiau ym Mhrydain Fawr a Gogledd lwerddon, 1/3, 2/- a 3/9 y tua.