Skip to main content

YFord Gron THE = ROUND = TABLE CYFROL I, RHIF 4 CHWEFROR 1931 FEBRUARY PRIS 6D. Yn y Rhifyn Hwn Castell San Ffagan (tudaien 19.) AI CYMRO YDYW GWIR ETIFEDD CORON FFRAINC? (Major Hamlet Roberts). BARGEN BAWB O BOBL Y BYD (Waldo Williams). GWEDDNEWIDIER Y CYNGHORAU LLEOL (Percy Ogwen Jones). YR HEN IFOR JONES (Stori gan A. Williams Ellis). OFN AR EIN CERDDORION (Edward Tudur). CHWERTHIN YR YSGOL SUL (Straeon). ARGLWYDD MELCHETT, Y DYN (D. Owen Evans). A DDAW CYMRU'N GATHOLIG ETO ? (Y Parch. Tom Jones). LLYTHYRAU, LLYFRAU. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World MAE'R plant yna sydd gennych yn tyfu'n gyflym. Gofal mawr pob mam ydyw ar i'r twf yna fod yn naturiol a rheolaidd, ac ar i'r còrff, y meddwl a'r gewynnau ddatblygu gyda'i gilydd. Dengys llawer o blant duedd i dyfu y tu hwnt i'w nerth. Ant yn swrth, a heb awydd chwarae. Y mae eu hawch am fwyd yn anwadal, ac y maent yn aml yn wan a chwla. Rhaid i blant sy'n tyfu gael mwy o faeth nag a geir mewn bwyd cyffredin. Dyna paham y dylent gael "Ovaltine" bob dydd. Y mae'r diodfwyd blasus yma'n cynnwys, yn gryf ac mewn modd cytbwys a da i'w dreulio, yr holl elfennau maethlon a'r fitaminau sy'n angenrheidiol at dŵf iach ac at greu egni a bywiogrwydd. Gwneir Ovaltine o laeth hufenog, brag ac wyau o'n ffermydd dethol ein hunain. Dyma fwydydd gorau Natur. Y mae ychwanegu Ovaltine yn symud gwrthwyneb- iad llawer o blant i laeth plaen. Y mae Ovaltine yn gwneud llaeth yn haws ei dreulio, ac felly'n fwy llesol. Ychwanega hefyd at faeth bwydydd cyffredin. Rhowch Ovaltine i'ch plant yn lle tê, coffi, etc. Fe dyfant yn gryf ac iach, gyda chyrff cadarn, nerfau da a meddyliau effro. "Ovaltine" P677 Llythyr Agored at famau plant sy'n tyfu'n gyflym. Prices in Oreat Britain and N. Ireland, 1/3, 21- and 3/9 per tin. PAPUR í CYMRYR BYD