Skip to main content

YFord Gron T H E = R O U N D = T A B L E CYFROL I, RHIF 2 RHAGFYR 1930 DECEMBER PRIS 6D. Yn y Rhifyn Hwn Castell Powys (tudalen 6). EIN CREFYDD YN RHY DDRUD (D. Seaborne Davies). TEYRNGED I SAESON (W. J. Gruffydd). HWYL Y MILWYR Straeon gan Cynan. AUR MEIRIONNYDD (W. Eames). "JAZZ" Y GYMANFA GANU (Edward Tudur). BODFAN A'I "DDRAMA" EIRIAU (W. Beynon Davies). PWDIN NADOLIG (Megan Ellis). JOHN PENRY (Y Parch. Ddr. G. Hartwell Jones). DRAMA, GOLFF, RYGBI, RADIO, LLYTHYRAU. The Popular Monthly of Wales and the Welsh People throughout the World PAPUR CYMRYR BYD Rhoddwch i'r Plant Iechyd ac Egni Y MAE plant yn gwario'u hegni'n afradlon-a rhaid cael maeth i wneud iawn am bob owns o egni a werir. Tyfu y maent, o ran corff a meddwl, a rhaid wrth faeth i dyfu'n iach. Y mae ar blant angen mwy o faeth nag a geir mewn bwyd cyffredin. Y mae arnynt eisiau'r maeth rhyfeddol sydd i'w gael yn Ovaltine." Gwneir y diodfwyd blasus hwn o fwydydd gorau Natur-brag haidd aeddfed, llaeth hufennog ac wyau on ffermydd dethol ein hunain. Gofelwch fod eich plant yn cael Ovaltine bob dydd- i frecwast, ar ôl yr ysgol, ac wrth fynd i'r gwely. Yna gellwch fod yn sicr y tyfant yn gryf ac iach. OVALTINE TONIC FOOD BEVEHAGE Builds-up Brain. Nerve and Body Prices in Gt. Britain and N. Ireland I/3, 2/- and 3/9 per tin. P614.