CYMRU. CYFROL LV. CAERNARFON: SWYDDFA CYMRU. 1918.