Skip to main content

ARABIAID YR ANIALWCH. Y maent yn llawn o lawenydd a gorfoledd bywyd." YX YR ANIALwCH. Gwelir ein milwyr o bell. Gallech feddwl mai lluwchfeydd eira sydd o'ch cwmpas, lluwchfeydd o dywod ydynt."