Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y pinc, a'r gwyn, a'r glas, a'r porffor tlws, Hoff feib y wawl sydd yno'n gymhleth wiw. Wrth dremio ar rhain cynhyrfai calon bardd Fel enaid cerddor yn gwrando ar felus dinc Y delyn aur, a'i thannau'n pyncio swn Y lleddf a'r llon mewn gwead tryblith cam, A'i awen yntau'n creu sidanwe gwyrdd Yn ddeunydd awdl neu arwrol gerdd. A sawr y blodau nofia fry at Ner Y lliwiau, gan ogleisio ffansi'r bardd, Fel tarth ar allor, yn mynd heibio'r dyn Yn syth at Dduw. Fe rodia Branwen yn araf ar y gro, A'i iwylo'n chwareu a rhyw ddeilen werdd, A gwyrdd y ddeilen oedd wrth liw ei llaw Fef gwelltyn glas ynghanol eira mân. Ei grudd sydd wan, a bron na welaf ddeigr Yn perlio 'myw ei llygaid mawr. I'r ardd fe glyw y canu yn euraidd lys Ei gwr, a'r ddawns, a'r delyn hir, a'r chwardd Oddi vno'n treiddio'r nosig oleu dlûs Gan datìu llen o swynus hud dros ardd Yr Eden hon. Dlos Franwen ymeangant yn y swn Melusber hwn, a phinc y wawr ymdaena Ar fin ei gwedd, a'i throediad ysgafnha Gan swyn y canu a sawr y blodau fyrdd, Gan iddi gofio ei bod yn em y llys, Yn wrthrych serch y brenin talgryf llon, Yn hoffus gan rianod 'r ynys werdd, Yn glodfawr yn y wlad, carenydd pawb. Yn ebrwydd cilia'r lleuad 'nol i'w chell, A darfu swn y ddawns yn araf fel Y clywir su y môr, ar ol y llanw, Yn ymbelihau. O'r ardd, a'i chalon fach yn curo'n wan, A'i gwedd fel lliw y lloer, a'i phen yn drwm Ogwydda ar ei bron, a'i dagrau gloew Ail wlitha'r blodau dan ei thraed. Y deigr? Paham y lloer liw ar ei grudd Yn awr, ocdd gynt fel melus goch y dydd Wrth farw'r haul ? Aderyn wedi ei gau ynghanol llu 0 balmwydd ir a rhedyn mawr a gwyrdd, Ac awel wiw yn sibrwd yn y daii, A ffrydlif lon 'n adseinio swn y coed, Ac adar aml liw'n dyfal byncio cân,— Ac eto dim ond un aderyn glas, Mwy t!ws ei liw, mwy dwys ei gàn na'r oll, Ond 0 mor unig, unig, yma 'mhell O'i gartref yn y dê, ac yno'r nen Mor las a'i liw ei hun. Y deryn hwn ymysg yr estron goed Yn canu, canu, nos a dydd, a'i gorph, Ysgol Bethesda. Ymysg y blodau hyn Tu draw A llygaid mawrion glas A Branwen dry yn ol Beth yw Meddylier am ryw las Meddylier am A'i galon lom, a'i ysbryd crwyfus gwan 'N ymgolli vn yr awyr gyda'i gân 0 awr i awr, gan hiraeth am y fro Lle gwelai adar glas liw fel ei hun,- Ac yna gwyddir pam y rhodia'r ferch 0 Arfon yn yr ardd ddechreunos haf Gan wylo'n'hidl ynghanol gwlith y nos. III. "Ac yn hynny meithryn ederyn drytwen a wnaeth hitlteu, a dyscu ieith idi. A mynegi yr ederyn y ryw wr oedd ei brawl. Ar ederyn a doeth yr ynys hon." Fy nhrytwen, dos at adre Yn syth fel gole haul, Paid troi i'r dde na'r aswy' Na wranda'r swyn y dail. Ehed, ehed i Gymru Ar flaen y rhythrus wynt, Dos yno'n gynnar, gynnar, Na ildia ar dy hynt. Ehed i lys Bendigaid Ac yno rhaid i ti Chwibianu dyrus gwyngan Fel wylo-gàn y lli. Tarawa 'nglust y Brenin Ar dannau'r delyn ddu, Boed yn dy fiwsic melus Boed ynddo swn yr aber Boed ynddo ddagrau tawel Boed yn dy ganig welw A phoethwynt alaeth ynddi Sibryda 'nghlust Bendigaid Dwed wrtho'n ddistaw-ddyfal A phan y gweli dristeb Neu un tryloeyw ddeigr Dwed wrtho fod fy nhostur Ar draeth fy nghalon welw Edrych o heni hithau ar iwerdon, ac ar ynys y kedyrn a welei o honynt. 0 fab duw, heb hi, gwae fi om genedigaeth. A dodi uchen- eit fuwr a thorri i chalon ar hynny. A gwneuthur bedd pedryful idi ae chladu yno yng glan Alaw. Yn fuan gwyro wnaeth ì'r beddrod erch, A marw fu ynghanol deigr ei serch; Fe ddysg y fwynaf hon o'r firain ryw,- Mai brau fel eira ydyw calon merch. Pob nwyfus-leddfol su. Yn crio ger y llwyn, Ryw ddeheu-awel fwyn. Holl ddelw ing a chur, I doddi calon ddur. Mai cân dy enaid yw; Fod yn dy galon friw. Yn gwelwi ei wyneb prudd 'N disgleirio ar ei rudd, Yn curo fel y don Nes imi farw bron IV. W. HUGHES JONES.