Skip to main content

Ebai'r gwr craff ffraethlym hwnnw, y Dr. Abercrombie, unwaith, wrth ryw rolyn o wr bonheddig diog, oedd yn cwyno fyth a hefyd ei fod yn sal ac yn dioddef gan yr anrheuliad;—"Bydd fyw ar chwe cheiniog yn y dydd, a myn ennill hwnnw." Meddai Paul Apostol, heb bwyth dan ei dafod,—" Os bydd neb na fynnai weithio, na chaed fwyta chwaith." Ac, meddai'r Mwyaf 0 bawb, Rhaid i mi weithio gwaith yr Hwn a'm hanfon- odd, tra yr ydyw hi yn ddydd; y mae y Bwriedir cyhoeddi cyfres o lyfrau, yn cynnwys pigion llenyddiaeth Cymru. i danysgrifwyr. Bydd yn y gyfres waith y beirdd a'r lloaorion mwyaf adnabyddus, er y gall fod eu gwaith wedi ei gyhoeddi o'r blaen. Bydd hefyd waith sydd eto heb ei gyhoeddi erioed, neu sydd o gyrraedd un o bob mil heddyw. Cyhoeddir dim llai na dwy, dim mwy na phedair, cyfrol bob blwyddyn. Bydd pob cyfrol yn cynnwys 112 tudalen a darluniau wedi ei rhwymo mewn lliam ciyf, gydag ymyl uchaf y llyfr yn oreuredig. Y pris i danysgrifwyr yw swllt y gyfrol a chost y cludiad. Disgwylir tâl ymlaen (4s. 6c.) am flwyddyn. neu 1s. 1#ILL E#c. ar dderbyniad pob cyfrol. Pris cyfrolau unigol, neu gyfrolau geir trwy lyfrwerthwyr, fydd Is. 6c. yr un. fYD yn hyn y mae y cyfrolau canlynol wedí eu cyhoeddi. 1901. DAFYDD AB Gwilym. 1902. GORONWY Owen. Cyfrol I. CEIRIOG. GORONWY OWEN. Cyfrol II. Huw Morus. Nid yw gwaith Huw Morus wedi cyr- raedd y Fil eto; ond yr wyf yn lled hyderus y cânt ef cyn y Nadolig. Y mae y gyfrol fechan brydferth hon yn an- hebyg i'r rhai gyhoeddwyd o'i blaen yn hyn 0 beth, sef fod y rhan fwyaf o honi heb ei gyhoeddi erioed o'r blaen. Cyfrol gyntaf 1903 fydd BEIRDD Y BERWYN. 1700—1750. Bydd hon yn newydd eto. Ychydig wyr hyd yn oed am enwau y beirdd y ceir eu nos yn dyfod, pan na ddichon neb weithio." Nid oes gan angylion glân y gwawl deitl anrhydeddusach na hwn-" Yspryd- ion gwasanaethgar ydynt hwy." Ac yn ol dysgeidiaeth y Beibl nid oes gan Dduw ei Hun yr un enw mwy urddasol, yr un teitl mwy aruchel, yr un perl mwy disglaerwych i'w ddodi ar gant dy gown aur na hwn,- Da was,—da was, da a ffyddlawn buost ffyddlawn ar ychydig-mi a'th osodaf ar lawer; dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd." H. BRYTHON HUGHES. Y Fil gwaith ynddi, megis Morus ab Rhobert, Elis Cadwaladr, Arthur Jones o'r Gyl- dini, Robert Wmphres, Dafydd Puw Rowland, Ned Lloyd o'r Bala, a lluaws ereill. Nid wyf yn meddwl fod yr un o'r caneuon wedi bod yn argraffedig o'r blaen, er y cenid llawer arnynt gynt. Gwelir fod arlunwyr goreu Cymru yn helpu gwneyd y cyfrolau hyn yn ddeniadol a thlysion. Wele enwau derbynwyr newyddion. SIR Fox.— 15. Parch. Thos. Evans, Caergybi. Sir GAERNARFON.—105 R. H. Jones, Cae Athraw W. George, Criccieth. SiR FEIRIONNYDD.—84. Llyfrgell Llanfihangel y Pennant Ellis Ellis, Abergynolwyn. Sir FFLINT.—13. Parch. J. Knowles Jones, D. Owain Williams, Rhyl. SIR ABERTEIFI.—34. Sir GAERFYRDDIN.—21. Thomas Rees, Llan- genech L. O. Wyn. Amanford. SIR BENFRO.—4. SIR FORGANKWG.—136. Rees Williams, Daniel Griffiths, Aberdar; M. O. Jones. Treherbert; Watcvn V. Williams, Porth T. H. Evans, A.R.C.O.. Resolfen. SIR FYXWY.—12. SIR FRYCHEINIOG.—11. SIR FAESYFED.—2. SIR DREFALDWYN.—14. SIR DDINBYCH.—45. Parch. J. Tonlas Hughes, Bwlch Gwyn. CAER.—8. Dr. J. T. Roberts; Parch R. A. Thomas. M.A. LERPWL.—27. O. W. Owen, M.A., Henry Williams. MANCHESTER.—7. CROESOSWALLT.—1. BIRMINGHAM.—21. LLUNDAIN.—32. LLOEGR.—16. AFFRIG.-14. UNOL DALAETHAU —9. AWSTEALIA.—1.