cymeriadau'n symbolau ac am hynny bod iddynt bwysigrwydd cyfoes. Awgrymwyd bod i rod tymhorau'r flwyddyn ystyr arwyddocaol, mai ymgais dynion i "arafu rhyfyg" berw eu gwaed oedd eu cyson ym- chwil am ddoethineb, ac yn ddiwethaf oll, mai crefft a chelfyddyd yw'r moddion gorau i wybod Geiriau y doethion a'r gwyr da hwythau. Ond wedi'r awgrym a'r cyfeirio, y dyfalu a'r dehongli, erys y brydydd- iaeth yn ei gogoniant syfrdanol, yn greadigaeth ysblennydd, fel afal aeddfed a'r un blas arno wrth y croen ag sydd wrth y galon. Ardwyn, Aberystwyth. W. BEYNON DAVIES. Cyfeiriadau (rhif tudalen Ue dyfynnir) C. Caniadau. M. Manion. YD. TDwymyn. A. Astudiaethau. B.M. Beirniadaeth a Myfyrdod. D. Dyddgwaith. Cym. Cymeriadau. Y LLENOR iawn ystyr