Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYFROL XXVIII. RHIF i. GWANWYN, 1949. Y LLENOR CYLCHGRAWN CHWARTEROL DAN NAWDD CYMDEITHASAU CYMRAEG Y COLEGAU CENEDLAETHOL DAN OLYGIAETH W. J. GRUFFYDD a T. J. MORGAN CYNNWYS BARDDONIAETH 1 TRWY BORTH Y BEDD (Caradog Prichard) CAN Y GORMESWYR (J. M. Edwards) AWDL I LAWENYDD (Schiller, cyf. J. Vernon Lewis) CYFIEITHU'R MABINOGION (T. J. Morgan) 8 CERDDI ALUN LLYWELYN-WILLIAMS (Geraint Bowen) -16 DISMALDOD (D. Tecwyn Lloyd) 33 DIWYLLIANT GROEG YN YR AIFFT (J. Gwyn Griffiths) 39 ADOLYGIADAU (D. Myrddin Lloyd, J. M. Edwards, G. G. Evans) 44 2/6 HUGHES A'I FAB, CYHOEDDWYR 16, WESTGATE STREET, CAERDYDD 1949